Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

CNV VAKMENSEN STELT CHEMOURS ULTIMATUM

Leden van CNV Vakmensen hebben dinsdagmiddag 24 september jl. tijdens een statutaire ¾ vergadering unaniem ingesteld met het stellen van een ultimatum aan hun werkgever.

Nadat de leden van CNV Vakmensen het cao eindbod van Chemours (18 juli) tijdens een schriftelijk stemprocedure tot 18 augustus 2019 hebben verworpen heeft Chemours geen pogingen meer ondernomen om met CNV Vakmensen tot een beter cao resultaat te willen komen.

Tijdens een ¾ vergadering van CNV Vakmensen gehouden op 24 september jl. hebben de leden van CNV Vakmensen unaniem ingestemd met het stellen van een ultimatum.

Dit ultimatum is op 26 september jl. aan werkgever gesteld en loopt af op woensdag 2 oktober 12.00 uur.

De eisen waarmee Chemours alsnog akkoord dient te gaan zijn de volgende:

 1. Het sluiten van een cao met een looptijd van 12 maanden te weten van 1-6-2019 tot en met 31 mei 2020.
 2. Het behouden van het systeem van automatische prijscompensatie (artikelen 9.3.0, 9.3.1. en 9.3.2.).
 3. Het doorvoeren van een structurele verhoging van de salarisschalen met 4%, incl. prijscompensatie.
 4. Het verhogen van de bijdrage ziektekosten van € 100,- naar € 150,-.
 5. In het kader van duurzame inzetbaarheid het toepassen van de zogenaamde “80-90-100” regeling zodat werknemers vanaf 60 jaar bijvoorbeeld 80% gaan werken met doorbetaling van 90% salaris en met 100% pensioenopbouw. De vrijgekomen werktijden dienen her bezet te worden.
 6. Het leveren van een bijdrage van € 10.000 euro aan IC-CNV, waarmee werknemers in ontwikkelingslanden ondersteund worden in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en hun arbeidsvoorwaarden.
 7. Chemours maakt geen gebruik van het recht om 50% van de gedifferentieerde WGA premie te verhalen op de werknemers en betaalt dus de volledige premie.
 8. Chemours zal de werkgeversbijdrage conform de AWVN regeling continueren.
 9. Het jaarlijkse POB budget wordt verdubbeld naar € 537,80 waarbij tot maximaal vijf jaar het jaarlijkse budget kan worden gereserveerd en daarna telkens per jaar het recht op het eerste jaar komt te vervallen.

 Behalve bovengenoemde eisen, brengt CNV Vakmensen nog de volgende punten onder uw aandacht:

10. Chemours dient met de vakbonden een project Geldzorg over een te komen.
11. Chemours zal de actie: ''maand van de vakbond'' houden waarin voor nieuwe leden éénmalig de jaarlijkse vakbondscontributie zal worden betaald door Chemours.

Het door FNV gestelde ultimatum aan Chemours loopt vandaag om 12.00 uur af. Dit betekent dat FNV, indien Chemours voor dit moment niet ingaat op de gestelde eisen in het ultimatum van FNV, zij gemachtigd is om vanaf 12.00 uur over te gaan tot het voeren van acties.

CNV Vakmensen is gelet op de deadline van het gestelde ultimatum niet in de gelegenheid aan te sluiten bij de mogelijke acties die vanaf vandaag ( 27 september) kunnen gaan plaatsvinden.

In het kader van veiligheid kan het zo zijn dat leden van CNV Vakmensen op eigen initiatief aan hun leidinggevende melden dat het doorwerken (in een onderbezette omgeving) niet verantwoord is dan wel dat de werkgever hiertoe besluit.

In beide gevallen geld dat er sprake kan zijn van een salarisinhouding door werkgever.

Voor leden van CNV Vakmensen geldt dat zij in die gevallen recht hebben op een molestuitkering ( gelijkwaardig aan een stakingsuitkering). Per kalenderdag dag dient het CNV lid hiervan schriftelijk/digitaal melding te maken om in aanmerking te komen voor deze molestuitkering. Melding hiervan dient tijdig gestuurd te worden aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl.

Let op:
Meldingen met terugwerkende kracht ( over vorige dagen) worden niet gehonoreerd!

Indien Chemours niet ingaat op de gestelde eisen van CNV Vakmensen en er voor woensdag 2 oktober geen nieuw acceptabel cao resultaat is, zal CNV Vakmensen vanaf woensdag 2 oktober 12.00 haar leden oproepen tot staken en aansluiten bij de stakingen van FNV.

Indien zich de komende dagen onhoudbare/onwenselijke situaties voordoen waarop direct actie gewenst is ben ik 24/7 telefonisch bereikbaar op : 06-5160 2032.

Ontwikkelingen die relevant zijn maar geen spoedeisend karakter hebben kunnen via mail bij mij gemeld worden: a.huizinga@cnvvakmensen.nl.

Soula Voultsidis (CNV kaderlid), Henk van Spankeren(CNV kaderlid)

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 60 2032
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid