Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

CNV Vakmensen bereikt resultaat cao-Codi

De cao van Codi loopt af op 31 december 2020. Ook deze keer is het CNV Vakmensen en de directie weer gelukt om voordat de cao afloopt, overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao. Hieronder vertellen we wat we hebben afgesproken. Tijdens de ledenbijeenkomsten worden de afspraken toegelicht. Daarna kunnen de leden van CNV Vakmensen hierover stemmen.

De hoofdpunten
De cao gaat gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2022.
In die tijd gaan de lonen in totaal met 3% omhoog. Op 1 juli 2021 stijgen de lonen met 2% en op 1 april 2022 nog eens met 1%. Dat is een structurele loonsverhoging; hiernaast wordt nog de bonus die op omzet is gebaseerd en die tenminste1% is, betaald.
Vóór 1 juli 2021 moet er zijn onderzocht hoe medewerkers gezond aan het werk kunnen blijven bij Codi, ook als ze ouder worden. Onderzocht wordt waarom er zo weinig mensen meedoen aan de 55+-regeling uit de cao, de mogelijkheden van een 80-90-100-regeling, hoe fit aan het werk te blijven en duurzame inzetbaarheid. Als we het eens zijn over de conclusies uit dat onderzoek dan worden maatregelen zo snel mogelijk ingevoerd (en dus niet wachten totdat de cao is afgelopen).
De vergoeding voor overwerk op doordeweekse feestdagen wordt gelijk getrokken aan die op feestdagen in het weekend. Dat betekent dat je bij overwerk op een doordeweekse feestdag vanaf 1 januari 2021 nog 200% ontvangt in plaats van 400%. We hebben nadrukkelijk afgesproken dat Codi niet de intentie heeft om nu op doordeweekse feestdagen te gaan overwerken. Er verandert wat dat betreft niets aan het beleid. Overwerk is voor iedereen altijd vrijwillig.
Omdat ontwikkeling belangrijk is, wordt er in de cao een afspraak opgenomen over de Codi Academy. Met behulp van de academy kunnen medewerkers die dat willen zich extra ontwikkelen; de academy is een instrument naast de opleidingspilaar voor de mensen in de fabriek.
De caotekst wordt kritisch doorgelopen op verouderde teksten of antiek taalgebruik. Het moet wel een beetje leesbaar blijven!

Een korte uitleg
Waarom een cao tot en met 31 augustus 2022? Dat is de uitkomst van de onderhandelingen. In eerste instantie spraken we over een cao van 1½ jaar, dus tot 1 juli 2022. Codi wilde op een gegeven moment ook wel een cao van 2 jaar. Wij zijn niet tegen een cao van 2 jaar, maar we willen wel een een nette loonsverhoging. Daarnaast hebben we op dit moment te maken met een onzekere tijd. We weten niet welke kant het uitgaat met het coronavaccin, met de economie en met de arbeidsmarkt. Dan is het handiger om de vinger aan de pols te houden en niet een cao af te spreken voor al te lange tijd.
Waarom de loonsverhoging niet op 1 januari maar 'pas' op 1 juli 2021? Ook dat is de uitkomst van de onderhandelingen. De onderhandelingen begonnen met een loonsverhoging van 1% eenmalig (in de bonusregeling, dus eenmalig en in maart). Wij wilden persé een structurele loonsverhoging; het percentage van 2% erbij konden we alleen gerealiseerd krijgen als de loonsverhoging zou ingaan op 1 juli 2021.
Zo'n zelfde gedachtengang zit achter de loonsverhoging per 1 april 2022. Jullie werkgever begon eerst met een eenmalige verhoging in de bonusregeling en daarna met 0,5% in januari. Dat vonden wij niet genoeg. Je krijgt nu 1% structureel er bij. De cao loopt tot en met 31 augustus. Uiteraard willen we dan ook weer ruim op tijd een nieuwe cao hebben afgesproken met daarbij een loonsverhoging voor de rest van 2022.

Het onderzoek naar de 55+-regeling en de 80-90-100-regeling
Dit onderzoek zou al plaatsvinden in het afgelopen jaar, maar hier is door ziekte van mijn voorganger helaas niets van gekomen. Dat gaan we dus nu doen en we hebben afgesproken dat we uiterlijk 1 juli 2021 dat onderzoek willen hebben afgerond.
Ik schreef de vorige keer al dat een heel groot deel van het personeelsbestand bestaat uit 55+-ers. Dat maakt het een belangrijk onderwerp voor iedereen, maar ook een moeilijk onderwerp omdat het grote impact heeft  op veel medewerkers en op het bedrijf.
Toch doen we ons best, samen met jullie.

Stemmen
Tijdens de personeelsbijeenkomsten hebben we verteld wat is afgesproken en uitgelegd hoe we tot de afspraken zijn gekomen. Gelet op het feit dat lang niet alle leden aanwezig waren, geven wij nu een week de mogelijkheid om alsnog te stemmen. Jouw stem moet binnen zijn op 8 december om 12 uur. Stemmen die na die tijd worden uitgebracht, kunnen we niet meer meenemen. Klik hier om digitaal je stem uit te brengen.
Belangrijk: ook als je tijdens één van de bijeenkomsten hebt laten weten dat je instemt, willen we je vragen om nu opnieuw je stem via de tool uit te brengen. En dat geldt uiteraard ook voor onthoudingen en tegenstemmen.
Wij leggen dit resultaat met een positief advies aan jullie voor. Dit is het maximaal haalbare op dit moment. Al met al is er sprake van een nette loonsverhoging. Bovendien gaan we serieus aan de slag met ouderenregelingen en ook de vraag hoe je gezond aan het werk kan blijven.

Willem Rensen en Aletta Bulsink, onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2047 1888
E. a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid