Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

CNV leden werkzaam bij Akzo Nobel

De maat is vol!

Wat is er ook al weer aan de hand?

 • Najaar 2017: APF meldt aan AkzoNobel dat pensioenen niet waardevast zijn, kunnen al 10 jaar niet meer indexeren en vragen daarom lening van 400 miljoen euro. AkzoNobel weigert dat te doen.
 • COR nodigt bestuur pensioenfonds uit om tekst en uitleg te geven.
 • 13 februari: COR informeert vakbonden over situatie pensioenfonds.
 • 19 februari: Vakbonden vragen aan AkzoNobel om storting in pensioenfonds. AkzoNobel weigert vanwege zogenaamde IFRS regels die dat onmogelijk zouden maken (hetgeen niet zo is, aldus de deskundige van de vakbonden!). De vraag wordt later door de vakbonden per brief bevestigd samen met vragen over werk en arbeidsvoorwaarden na de splitsing
 • 6 maart: AkzoNobel: geen extra geld in pensioenfonds, geen zorgen over werkgelegenheid en voortgang cao vanwege verkoop Chemiepoot, er is nog geen koper is gevonden
 • 2e helft maart: landelijke vakbondsbijeenkomsten met info van pensioenfonds. Boodschap: pensioenregeling bij AkzoNobel niet waardevast.
 • week daarna: AkzoNobel ineens ook op alle locaties met infosessies. Alles wordt uit de kast gehaald om het niet te hebben over de ongemakkelijke waarheid van de afbraak van jullie pensioenen.
 • 9 april: overleg vakbonden en AkzoNobel. 1600 handtekeningen voor behoud werk, arbeidsvoorwaarden en pensioen aan AkzoNobel die zegt dit serieus te nemen. AkzoNobel geeft vervolgens als donderslag bij heldere hemel een cao eindbod en verlenging van het sociaalplan en zegt niets met pensioen te kunnen vanwege IFRS.
 • 2 mei: cao-bod AkzoNobel geformaliseerd, loonsverhoging en verlenging sociaalplan in ruil voor afzien van eisen over pensioenstortingen!
 • COR wil duidelijkheid over deze ‘verwarring’, roept op tot afvaardigen van onafhankelijk deskundige
 • Vakbonden vragen AkzoNobel om toelichting op eindbod. AkzoNobel laat weten eerst met de COR te willen praten, maar geeft aan geen ander standpunt in te nemen over pensioen.
 • 18 mei: AkzoNobel: er is géén extra geld voor de cao beschikbaar dan in het aanbod vermeld, maar zij willen niet dat het een eindbod wordt genoemd. Ook de datum die wordt genoemd voor de duur van het aanbod moet zeker niet worden gezien als een ultimatum stelt AkzoNobel. Volgens AkzoNobel is er alle ruimte om te praten over cao-voorstellen, alleen kan dat nog slechts binnen het budget dat zij hebben bedacht en aangeboden. Wij hebben in reactie daarop laten weten dat dát dus een (materieel) eindbod is en zullen dat dan ook negatief aan onze leden voorleggen. Immers, als AkzoNobel dat niet wil moeten ze hun bod van tafel halen, maar dat werd geweigerd!

Tot zover de feiten.

Hoe verder?

De gezamenlijke vakbonden zijn het continu traineren door AkzoNobel van de pensioendiscussie zat. Wij vinden de koppeling van, enerzijds het (niet) op orde houden van een fatsoenlijke pensioenregeling met anderzijds loon en sociaalplan, oneigenlijk en onverantwoord. Wij vertelden jullie al dat de directie meent dat er enerzijds duidelijkheid moet komen op dit pensioendossier, maar anderzijds zelf niets anders verspreidt dan non-informatie. Alle initiatieven die tot helderheid moeten leiden worden structureel tegengewerkt of gedwarsboomd. Vragen worden niet beantwoord. Financiële fantasiescenario’s worden als waarheid verkocht en feiten worden verdraaid: er wordt bewust verwarring gecreëerd. De vakbonden worden inmiddels stelselmatig tegengewerkt bij het behartigen van jullie belangen. Het verbieden van vakbondsbijeenkomsten op alle locaties is daarvan het treurige dieptepunt!

Alles wijst erop dat AkzoNobel hoopt dat één en ander wel over zal waaien. Door een rad voor ogen te draaien met op het oog leuke loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen die jullie afleiden van de werkelijke discussie: de verdamping van AkzoNobel pensioenen en het negeren daarvan. Inmiddels heeft AkzoNobel de vakbonden het mes op de keel gezet door het cao-voorstel te koppelen aan het afzien van de pensioeneisen: het is slikken of stikken. Daarbij heeft AkzoNobel niet het lef gehad om deze koppeling, net zoals het zo manmoedig in het geniep met alleen het loonbod deed, op een fatsoenlijke manier aan jullie te communiceren maar alléén aan bonden als ‘vertrouwelijk’ te betitelen. En net als eerder vertikt het bedrijf het om een inhoudelijke discussie te voeren met als doel om er toch een beetje constructief uit te komen. Het meest recente voorbeeld daarvan is haar stelling om de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek, zoals door de COR voorgesteld, op voorhand naast zich neer te leggen. AkzoNobel weet het beter maar wil niet zeggen waarom. Wij hebben het volledig gehad met een AkzoNobel die niet aan onafhankelijke onderzoeken wil meewerken.

Kortom, ‘vertrouwelijke’ cao-voorstellen en bovenal het heimelijk laten verdampen van jullie opgebouwde pensioenrechten door het een aan het ander te koppelen. Wij vinden dat de grens is overschreden. Tijdens eerdere ledenbijeenkomsten is meer dan duidelijk gebleken dat ook jullie deze gang van zaken niet accepteren. Het kan niet zo zijn dat jullie werkgever dit probleem op denkt te lossen door het simpelweg wegkijken en daarnaast jullie vakbondsrechten met voeten treedt door info flyers op locaties, het flyeren en bijeenkomsten van ons te verbieden. En dat nota bene in 2018.

Het is buitengewoon ontluisterend dat AkzoNobel in een jaar tijd is veranderd van nationale lieveling tot een bedrijf dat haar medewerkers onjuist en onvolledig informeert over de pensioenvoorziening en zich daar niet eens voor schaamt. Wij kunnen niet tot een andere conclusie komen. Een jaar geleden mochten jullie de directie nog even steunen bij een aandeelhoudersvergadering en nu dan een cao loon/budgetdictaat!

Samen met de nationale kadergroepen van alle betrokken bonden hebben we daarom besloten om wederom een ronde Nederland te doen, of jullie directie dat nu leuk vindt of niet. En als dat niet in kantines mag, doen we het wel aan de poort of welke locatie dan ook. Alle partijen die AkzoNobel een jaar geleden steunden tegen een overname mogen zien hoe jullie directie zich misdraagt nu de buit binnen is: het geld gaat maar naar één stakeholder: de aandeelhouders! Wij nodigen jullie uit voor de genoemde bijeenkomsten (zie de bijlage bij deze nieuwsbrief), waarbij zowel leden als niet-leden welkom zijn. Indien gewenst plannen wij ook andere locaties in. Verzoeken hiervoor kunnen jullie aan ons doorzetten

Mede namens de landelijke kaderleden, Erik de Vries en Chris van Loon.

Arthur Bot
Bestuurder
M: 06-20445190
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid