Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Chemours doet weer geen integraal cao bod

Na drie onderhandelingsbijeenkomsten schuift Chemours een integraal bod door naar de volgende onderhandelingsbijeenkomst bijeenkomst op 10 juli 2019.

Op donderdag 27 juni jl. heeft de derde onderhandelingsbijeenkomst over de arbeidsvoorwaarden voor een nieuwe cao vanaf 1 juni 2019 plaatsgevonden.

Centraal tijdens deze bijenkomst stonden een tweetal onderwerpen, te weten de 80-90-100 regeling in het kader van duurzame inzetbaarheid en de methode van loonindexatie.

Duurzame inzetbaarheid:
Voor wat betreft het mogelijk invoeren van een 80-90-100 regeling in het belang van langer door moeten werken van werknemers en ter voorkoming van uitval, en een daardoor mogelijk hoger ziekteverzuim, wenst CNV Vakmensen afspraken te maken over een dergelijke regeling.
De centrale vraag hierbij is, naast het vastleggen van de voorwaarden en condities van een dergelijke regeling, hoe de regeling gefinancierd moet worden. Chemours heeft hierbij onomstotelijk gemeld dat de regeling kostenneutraal dient te zijn hetgeen betekent dat werknemers hiervoor in zijn geheel de rekening gepresenteerd zullen krijgen. De financiering zou geheel of deels kunnen plaatsvinden vanuit de 13e maand.
Hierdoor betalen werknemers zelf hun inzetbaarheid tot de opgeschoven pensioengerechtigde leeftijd! CNV Vakmensen is hiervan geen voorstander en vindt dat ook de werkgever zijn financiële verantwoordelijkheid hierin dient te nemen.

Loonontwikkeling:
De loonontwikkeling bij Chemours is altijd een combinatie geweest van een automatische prijscompensatie (APC) in combinatie met een reële loonsverhoging. Ook in die situaties waarin een mogelijke reële salarisverhoging zou uitblijven of beperkt wordt toegepast is er nog altijd de garantie van de APC. Chemours wenst van deze regeling af te stappen en over te willen gaan naar een procentuele loonontwikkeling. CNV Vakmensen ziet hiertoe geen aanleiding en wenst vast te houden aan de huidige systematiek.

Integraal cao-bod:
Nadat Chemours in de vorige cao-bijeenkomst al een eerste inhoudelijke reactie had gegeven op de niet materiële thema’s en de materiële thema’s wenste door te schuiven naar de bijeenkomst op 27 juni, heeft CNV vakmensen wederom verzocht om een integrale reactie.
Chemours heeft aangegeven dit nu niet te kunnen daar zij geen mandaat heeft om de huidige APC te kunnen handhaven/continueren.
Dus weer een overleg waarin Chemours de kaarten tegen de borst houdt!!

De onderhandelingen worden gecontinueerd op woensdag 10 juli.

Nieuwe leden:
Een goed resultaat kunnen we behalen dankzij onze vakbondspositie.
Hoe meer leden, hoe sterker we staan.
Het is vaak nog zo dat de omvang van het ledenaantal bepaalt wat de onderhandelingspositie is.

Spreek je collega’s aan die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen.
Laat ze niet aan de kant staan, maar maak ze lid.
Zo kunnen ze meepraten, hun stem laten horen en mee beslissen!

CNV Vakmensen bestaat dit jaar 125 jaar.
Dat vieren wij samen!

Nieuwe leden ontvangen de eerste zes maanden 50% korting op de contributie.
Schrijf jij als lid een nieuw lid in, dan ontvang je daarvoor een beloning van 2 x € 25!

Wij blijven jou op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Mede namens de CNV-kaderleden:
Soula Voultsidis, E: soula.voultsidis-1@chemours.com
Paul Wolff, E: Paul.E.Wolff-1@chemours.com

Arjan Huizinga 
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid