Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao-onderhandelingen Lindegas teleurstellend!

Op 26 november 2014 was de laatste cao-onderhandeling gepland. Van beide kanten was de wil uitgesproken om dan ook een resultaat te boeken.

Na bijna 12 uur onderhandelen moeten we vaststellen dat er geen enkel schot in zit, dat verder overleg weinig zin heeft en dat we ons moeten beraden over het vervolg van het cao-proces.

Hoe zijn we deze ronde gevaren?
Zoals eerder aangegeven was het pensioen een belangrijk onderdeel van deze onderhandelingen. Per 1 januari 2015 wijzigt de wetgeving rondom de pensioenen. Zo gaat de opbouw van 2,15% naar 1,875%. Hierdoor zakt de premie die nodig is van 28,47% naar ongeveer 26,7%.

Verder heeft dit ook tot gevolg dat er financieel ruimte vrijvalt, waarvan de werkgever heeft aangegeven het momentum te gebruiken om over te gaan van een pensioenregeling in eigen beheer, naar een bedrijfstakpensioenfonds. Een studie heeft uitgewezen dat de regeling die we voor ogen hebben het beste ondergebracht kan worden bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Grafische sector (PGB). Bij deze bedrijfstak is er voldoende flexibiliteit om de eigen regeling vorm te geven.

Als je een middelloonregeling, welke jullie hebben, niet meer in eigen beheer houdt, maar onderbrengt bij een bedrijfstakpensioenfonds, heeft dit veel voordelen voor de werkgever.
De kosten om een eigen fonds op de been te houden met de eventuele risico’s vervallen namelijk. Als je een middelloonregeling in eigen beheer uitvoert, dan moet je hiervoor een voorziening treffen op je balans. Wanneer je het onderbrengt bij een bedrijfstakpensioenfonds kun je afspraken maken waardoor dit niet hoeft. Op zichzelf is zo’n beweging van kleine pensioenfondsen in deze tijd niet vreemd en zien we dat ook elders gebeuren. Als voorwaarde geldt dat je een goede indexatie afspraak moet maken, omdat je anders bij de komende cao-onderhandelingen geen invloed meer hebt op het pensioendossier. Als de indexatie goed is geregeld dan hoeft een overgang naar een ander fonds niet nadelig te zijn voor de werknemers.

Wij hebben als voorstel op tafel gelegd dat we een indexatie van 2% in de toekomst willen, zonder beperking in tijd. De werkgever is bereid om een indexatiedepot af te spreken waarmee voor 4 jaar 1% geïndexeerd kan worden. We hadden ook nog een voorstel gedaan om wat te doen aan niet verleende indexaties sinds 2004, te weten een gat van ruim 18%. Linde heeft aangegeven naar het verleden toe niets te willen doen. De laatste eis hebben we in de onderhandelingen laten vallen, maar werkgever is niet bereid verder te gaan. Jullie begrijpen dat een voorstel van die orde volstrekt onvoldoende is.

Op de vraag of we ook een cao-loonbod krijgen, heeft Linde als voorwaarde gesteld niet verder te willen gaan als wij niet akkoord gaan met de voorstellen van het pensioendossier. Linde vroeg ons om naar onze leden terug te gaan en eerst een akkoord te geven, alvorens ze een nieuw bod voor de cao willen doen. Zonder een resultaat op het totale pakket, dus pensioen en cao, kunnen wij niet raadplegen.

Onze statuten schrijven voor dat we alleen voor een resultaat kunnen stemmen. Als we alleen een tussenstand hebben die ook weer niet als eindbod wordt bestempeld, waar gaan we dan de leden een eindoordeel over vragen? Dit lijkt op chantage.

We zijn uit elkaar gegaan met de mededeling dat we ons gaan beraden over; hoe nu verder?
We zullen onze kaderleden raadplegen over vervolgstappen en zullen u hierover berichten.

We laten ons niet chanteren, werknemers van Linde willen serieus behandeld worden en zoals Linde nu de onderhandelingen voert is verre van dat.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Gerard van Cuijk
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid