Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao Synthos (2)

Werkgever handhaaft meeste verslechteringsvoorstellen!

Op maandag 28 mei hebben er wederom onderhandelingen plaatsgevonden over de arbeidsvoorwaarden 2018 en verder bij Synthos. Door de vakorganisaties is een integrale reactie gegeven op de cao-voorstellen van de werkgever.
Helaas hebben we moeten constateren dat de werkgever de meeste van haar verslechteringsvoorstellen alsnog handhaaft.

Samengevat ziet dat er als volgt uit:

 • Geen verlenging van het sociaal plan na 30 juni 2018
 • Een versobering van de 80-90-100-regeling door artikel 35.3 lid c en d te schrappen
 • Geen studie naar een integrale aanpak duurzame inzetbaarheid
 • Geen studie naar Mantelzorg
 • Niet vergoeden van ziektekosten bij een vaststaand bedrijfsongeval
 • Schrappen van de EVC-regeling (artikel bijlage 3). Wordt toch geen gebruik van gemaakt.
 • Verslechtering vervangingstoeslag waarbij toeslag pas plaatsvindt na 1 week vervanging i.p.v. 1 dag
 • Looptijd 2 jaar/24 maanden.

Voor wat betreft de loonontwikkeling doet jouw werkgever een gewijzigd voorstel te weten 1,5% per 1-7-18, 1% per 1-1-19, 1,5% per 1-7-19 en 0,5% per 1-1-20 op een looptijd van 2 jaar. Dit is omgerekend 4,05% op 24 maanden. Dus 2,025% per jaar/12 maanden. Dat is veel te mager!! 

Na enkele schorsingen hebben de vakorganisaties besloten een integraal bod op hoofdlijnen neer te leggen waarbij is aangegeven dat als hier overeenstemming over bereikt kan worden er verder gesproken kan worden over de secondaire voorstellen van cao partijen.

Het integrale bod ziet er alsvolgt uit:

 • Looptijd 2 jaar/24 maanden
 • Loonontwikkeling 3% per 1-7-18 en 3% per 1-7-19
 • Handhaven sociaal plan
 • Ziektekostenbijdrage van werkgever naar invoerdatum 1-7-18 i.p.v. 1-1-19
 • Alle verslechteringsvoorstellen van tafel
 • Studie naar Duurzame Inzetbaarheid in de periode 1-7-18 t/m 1-7-19
 • Reparatie derde WW-jaar
 • Uitbreiding artikel 20, bijzonder verlof
 • Nieuw regime jubilea-uitkeringen (onder voorbehoud van de vast te stellen teksten)

Voor jouw werkgever was het gat niet te overbruggen en wenst hij meer tijd. Het overleg wordt vervolgd op donderdag 12 juli. We kunnen de steun van nieuwe leden goed gebruiken!!

Een goed resultaat kunnen we behalen dankzij onze vakbondspositie. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Het is vaak nog zo dat de omvang van het ledenaantal bepaalt wat de onderhandelingspositie is. Spreek je collega’s aan die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen. Laat ze niet aan de kant staan, maar maak ze lid. Zo kunnen ze meepraten, het stem laten horen en meebeslissen!

Nu de eerste 6 maanden 50% korting
Wordt je collega nu lid dan profiteert hij/zij tijdelijk van onze unieke kortingsactie: de eerste
6 maanden krijgt hij/zij elke maand 50% korting op zijn/haar maandelijkse contributie.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief willen reageren, stuur dan je reactie per mail aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Namens de CNV Vakmensen-delegatie,
Sascha van Etten (kaderlid)

Arjan Huizinga 
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid