Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao Synthos

Leden CNV Vakmensen stemmen in met cao-resultaat Synthos

CAO
De afgelopen weken zijn de leden van CNV Vakmensen in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen over het bereikte cao-resultaat. Het merendeel van de respondenten heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het voorliggende resultaat. Echter geven zowel voor- als tegenstemmers aan niet erg tevreden te zijn over de loonontwikkeling die is overeengekomen.
Hiermee kan worden vastgesteld dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een pakket arbeidsvoorwaarden met een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2022.
De afspraken worden opgenomen in de nieuwe cao, waarna de leden de volledige nieuwe tekst van de cao zullen gaan ontvangen.

Pensioenregeling
De huidige pensioenregeling loopt tot het einde van dit jaar.
Dat betekent dat er overleg zal gaan plaatsvinden over de overeen te komen pensioenregeling vanaf 1 januari 2022. Over de inrichting van dit proces heeft CNV Vakmensen op korte termijn overleg met jouw werkgever.

CNV kaderleden
Voor het vakbondsseizoen 2021/2022 zijn CNV-leden, die periodiek mee willen denken over arbeidsvoorwaardenontwikkeling bij Synthos, welkom.
Heb je interesse laat het mij dan weten via mijn mailadres (hieronder).

CNV Vakmensen
Ben je tevreden over jouw CNV-lidmaatschap?
Laat het de mensen in jouw omgeving weten en maak hen lid. Want hoe groter we zijn, des te beter kunnen we onderhandelen en des te meer we van elkaar kunnen leren.
Samen staan we sterker!

Bij het aanbrengen van een nieuw CNV-lid ontvang je als bestaand lid een cadeaubon.
Kijk voor de actievoorwaarden op www.cnv-actie.nl.

Mede namens Sascha van Etten, delegatielid CNV Vakmensen

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 32
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid