Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

CAO rond in drukke en onzekere tijden bij NAM

Medio vorig jaar werd de reorganisatie Redesign aangekondigd. De organisatie moet meer flexibel, wendbaar en efficiënt worden. In afgeslankte vorm met verlies van werkgelegenheid. De nut en noodzaak is aangetoond evident. Tegelijkertijd hebben wij afspraken gemaakt voor een meerjarige cao, inclusief een sociaal vangnet.

Reorganisatie
De adviesaanvraag (RFA) voor deze reorganisatie is bij de OR ingediend en als bonden zijn we bijgepraat over de aantallen voorgenomen ontslagen.  Deze reorganisatie is écht anders dan voorgaande reorganisaties waar vaak nog veel kon worden opgelost door vrijwillig vertrek. Daarvan is nu veel minder sprake, er zal een groot aantal collega’s gedwongen moeten vertrekken. Dat zorgt voor veel onzekerheid en doet een extra beroep op de directie om heel duidelijk uit te leggen wat de plannen zijn en transparant te zijn over hoe de regels die het UVW oplegt, ingevuld worden. Het is aan de OR om de nut en de noodzaak van de reorganisatie te beoordelen en na te gaan dat de regels goed worden nageleefd.

NAM Overtolligheids Regeling (NOR) en mobiliteit
Als kernteam hebben wij afgesproken dat de LOR wordt verlengd tot 2024. Deze regeling heeft dus een verlengde looptijd gelijk aan de cao. Daarnaast hebben wij afgesproken dat er een mobiliteitscentrum wordt ingericht. Dit centrum zal zich na de reorganisatie gaan richten op de loopbanen van alle Nammers, maar eerst ligt de focus op plaatsing van iedere overtollige medewerker in een andere functie binnen of buiten de NAM. Om overtollige medewerkers ook intern te kunnen herplaatsen wordt TVS aangeboden aan mensen die niet overtollig zijn maar wel willen vertrekken. En daarmee plaatsmaken voor overtollige collega’s.

Voor externe plaatsing is het externe bureau wat het mobiliteitscentrum bemand, bezig met het maken van afspraken met andere bedrijven. Als vakbonden hebben we nog eens extra het belang van proefdetachering benadrukt voordat een werknemer definitief wordt geplaatst. Iedere werknemer die overtollig is verklaard krijgt voorrang bij het mobiliteitscentrum. Met daarbij ruim de tijd om te worden opgeleid voor de nieuwe functie, mocht dat nodig en gewenst zijn.

CAO NAM
Het heeft even geduurd maar de cao is getekend.  In de bijlage tref je de complete cao tekst aan. Resultaat van de diverse besprekingen over de cao-teksten heeft geleid tot een aanpassing van de afspraak over de merit 2021. Om mogelijk verwarring over de salarisontwikkeling voor de komende jaren te voorkomen, is in onderstaande tabel de ontwikkeling weergegeven.

Verhoging↓ Jaar

2021

2022

2023

2024

Cao verhoging januari

0%

0%

€ 2.023 eenmalig

Afspraak nieuwe cao

Merit in februari/maart

1,5%

0%

0%

0%

Duurzame inzetbaarheid
Al onze afspraken over de DI regelingen kun je vinden in de bijlage “Kernteamregeling Duurzame Inzetbaarheid 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023".

Dynamoteam motivatie
Bij het maken van de kernteamafspraken is de vraag opgekomen hoe we in de toekomst de werknemers gemotiveerd kunnen houden. We willen daarom een Dynamoteam Motivatie opstarten en daarvoor hebben we jou en je collega’s nodig. De vraag aan het dynamoteam is om na te denken hoe medewerkers de komende tijd te motiveren en na te gaan welke behoefte er is bij de verschillende leeftijdsgroepen, te denken valt aan: Jongere medewerkers (< 34), Mid career professionals (35-49), Oudere medewerkers (50+) met daarnaast speciale aandacht voor de werknemers die nog niet zijn uitgegroeid.

De data voor het dynamoteam zijn al geprikt, namelijk:

Eerste keer: 23 Maart, 13:30–15:00 uur
Tweede keer: 7 April, 13:30–15:00 uur

Wil je meedenken of heb je goede ideeën meld je dan aan bij : aem.peper@cnvvakmensen.nl en zet bovenstaande data alvast in je agenda! Om tot gedragen beleid te komen is het van groot belang dat vanuit verschillende afdelingen mensen deelnemen. Mocht de gekozen tijd lastig voor je zijn, meld dat dan bij ons en proberen we daar een oplossing voor te zoeken.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: (06) 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid