Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao-overleg SNR/SNC gestart

Dinsdag 6 november is het cao-overleg voor de nieuwe cao SNR/SNC van start gegaan. Echt onderhandeld is er nog niet. Het was vooral horen wat Shell voor plannen heeft naar de toekomst en het uitwisselen van de voorstellen van de bonden en van Shell.

De beide General Managers Jos en Richard hebben hun visie op de toekomst gegeven voor zowel Pernis als Moerdijk. De strekking, in het kort, is nog vele kansen voor heel veel jaren voor beide locaties. Continu vernieuwen en ontwikkelen, dat biedt uitstekende perspectieven voor de lange termijn.

Na deze intro hebben FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen hun voorstellenbrieven toegelicht. Zoals jullie weten waren beide brieven exact gelijk. Door in het voortraject veel en nauw samen te werken is tot één gelijkluidende voorstellenbrief gekomen. Vervolgens heeft Shell haar ideeën voor dit cao-proces toegelicht.

Een belangrijk punt wat Shell heeft ingebracht is het nieuwe Performance Management Systeem (PMS). Dit systeem wordt wereldwijd bij en door Shell ingevoerd. De centrale ondernemingsraad (COR) van Shell Nederland heeft ook haar instemming aan de invoering gegeven. In jullie cao staat het huidige / oude systeem.

Shell heeft de instemming van de bonden, van jullie dus, nodig om het nieuwe PMS ook op jullie van toepassing te laten zijn. Hier komen wij nog zeker met jullie over te spreken.

Verder heeft Shell een aantal thema’s genoemd waar zij met ons over wil spreken: duurzame toekomst, waardering, vakmanschap, flexibiliteit, vitaliteit en fijne werkomgeving.

Containerbegrippen die zeker nader besproken en ingevuld zullen moeten worden tijdens de komende onderhandelingen.

Maandag 26 november is de tweede onderhandelingsronde. Shell zal dan een inhoudelijke reactie op onze voorstellen geven. Die dag zal dus meer duidelijk worden waar wij in het onderhandelingsproces staan. Natuurlijk ontvangen jullie na die ronde ook weer een nieuwsbrief van ons. Afhankelijk van de stand van zaken na die dag zullen wij, met de gehele vakbondsdelegatie, bepalen of en wanneer wij ledenvergaderingen zullen organiseren.

Bij deze nieuwsbrief treffen jullie een bijlage aan. In de bijlage wordt een oproep gedaan om jezelf aan te melden voor vakbond Focalpoint / Contactpersoon. Het is essentieel om in een cao proces zoveel mogelijk leden en zeker ook niet leden te bereiken met nieuwsbrieven et cetera. Lees daarom de bijlage goed door en geef je op als Focalpoint / Contactpersoon bij Leendert Bouwens of Wim Gakes.

Voor de volledige tekst van de nieuwsbrief en verdere informatie verwijs ik jullie naar de bijlagen.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid