Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao overleg Katwijk Chemie vastgelopen

Dinsdag 28 juni hebben CNV Vakmensen en FNV met de directie van Katwijk Chemie overleg gevoerd over de nieuwe cao. Dit overleg is voortijdig afgebroken, omdat de directie de vakbondsleden niet meer tegemoet wil komen in de kosten voor de vakbondscontributie.

Zowel de leden van CNV Vakmensen als die van FNV hebben gevraagd om een bijdrage van de werkgever in de kosten van de contributie. Voorheen was een bijdrage in de vakbondscontributie gewoon mogelijk via een fiscale regeling. De afgelopen jaren werd deze bijdrage betaald vanuit de werkkostenregeling.

Is het oneerlijk dat vakbondsleden een bijdrage in de contributie krijgen? Nee hoor, want dankzij vakbondsleden is er bij Katwijk Chemie een cao waarin jullie arbeidsvoorwaarden worden geregeld. Dankzij vakbondsleden wordt er in elke nieuwe cao een loonsverhoging afgesproken. Dankzij vakbondsleden wordt er actief meegedacht en gesproken over veranderingen en verbeteringen in het bedrijf die alle medewerkers aangaan.

Tijdens de ledenvergaderingen kwam naar voren dat jullie het belangrijk vinden dat de vakbondsleden daarvoor erkenning krijgen in de vorm van een financiële tegemoetkoming van de werkgever. Wij hebben dit aan de directie voorgelegd en ze gevraagd om jaarlijks € 100 netto aan de vakbondsleden te vergoeden. Dat is ongeveer de helft van de jaarlijkse contributie. De directie heeft aangegeven om hier niet in mee te willen gaan. Wij hebben toen aangegeven dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over de overige onderwerpen.

Wij willen eerst met jullie overleggen hoe we met deze situatie omgaan en hoe we de directie duidelijk gaan maken dat vakbondsleden de erkenning en de waardering moeten krijgen die ze verdienen. Daarom nodigen we jullie uit voor een:

Gezamenlijke CNV/FNV ledenvergadering op
maandag 11 juli om 14:00 uur

Mochten jullie voorafgaand aan de ledenvergadering vragen of opmerkingen hebben dan kan je altijd langslopen bij de kaderleden. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je vakbondsbestuurder.

CNV Vakmensen
Gerard van der Molen
g.vandermolen@cnvvakmensen.nl

FNV
Jet Grimbergen
jet.grimbergen@fnv.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid