Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao onderhandelingsresultaat Axel Christiernsson

Nog voor het aflopen van de cao-looptijd is het gelukt. CNV Vakmensen heeft samen met de directie van Axel Christiernsson een cao-onderhandelingsresultaat weten overeen te komen. Een resultaat met een toekomstagenda en concrete afspraken.

Concrete afspraken
Er zijn concrete afspraken gemaakt. Een eenmalige uitkering van € 500,-- bruto met het salaris van januari 2021 voor iedere werknemer vallende onder de beloningsafspraken van de cao als blijk van waardering en blijvende inzet tijdens de coronacrisis. Een structurele loonsverhoging per april 2021 van 1,5% plus een nieuwe winstdelingsregeling (o.b.v. EBITDA) als opvolger van de Resultaat Afhankelijke Uitkering (RAU). Zomaar een paar concrete afspraken in een cao-looptijd van 15 maanden.

Wikken en wegen voor wat betreft beloning
We hebben lange tijd gesteggeld over het niveau van de beloningsparagraaf. Het volume was wat lager dan begroot maar de winstgevendheid was prima. Wat ons betreft reden genoeg om een stevigere structurele loonsverhoging af te spreken. Wat de resultaten voor het komend jaar gaan zijn is ongewis. De werkgever had daarom niet meer budget om een hogere structurele loon af te spreken. Daarom hebben we ingezet om naast de RAU die nog tot uitkering komt in het eerste kwartaal in 2021 een extra uitkering af te spreken (zie hierboven). Daarnaast vinden wij dat naar de toekomst geborgd moet zijn dat werknemers van de winst mee profiteren als het goed gaat. Daarom hebben we ons hard gemaakt voor een nieuwe winstdelingsregeling.

15 maanden looptijd betekent niet stilzitten
Als je een goed onderhouden en geüpdatet functiehuis hebt, heb je als werknemers en organisatie een waardevol instrument. Je kunt door het beloningsgebouw te koppelen aan een up-to-date functiehuis, zorg dragen voor een passende beloning, het in kaart brengen van loopbaanpaden, et cetera. We zijn dan ook blij een afspraak gemaakt te hebben om hiermee aan de slag te gaan gedurende de looptijd. Dit geldt ook voor een onderzoek naar de invoering van een cao-cafetariasysteem en een onderzoek naar het oplossen van knelpunten die het duurzaam inzetbaar zijn en houden van werkenden binnen de organisatie in de weg staan.

De CNV-onderhandelingsdelegatie is van mening dat wanneer je zegt samen te werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, daarbij hoort dat je structureel overwerk moet willen voorkomen. De cao wordt daarop aangepast. Met betrekking tot de tijd-voor-tijd-regeling stond de werkgever er op dat overuren plus de toeslag werden uitbetaald of dat de daadwerkelijke gemaakte tijd gecompenseerd werd in tijd waarbij de toeslag in geld en/of tijd komt te vervallen.

Weging van het totale resultaat
De onderhandelingsdelegatie namens de leden van CNV Vakmensen zijn van mening dat dit een keurig onderhandelingsresultaat is. De structurele loonstijging had hoger gemogen maar daar tegenover staat een eenmalige uitkering plus een afspraak dat de werknemer meer gaat meedelen in de te maken winst. Dit geeft perspectief op een hogere beloning dan dat op dit moment het geval is. De bereikte concrete afspraken, de overeengekomen toekomstagenda minus de zaken die we niet bereikt hebben of waar we op hebben moet inleveren maakt dat de balans positief uitslaat.

CNV Vakmensen legt dit resultaat met een positief advies voor ter stemming. Leden worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen met betrekking tot dit onderhandelingsakkoord. Stemt u voor of tegen dit akkoord? Dat kan tot woensdag 30 december digitaal via deze link https://q.crowdtech.com/VY3eTQfODkG1P8yrvpvOHA

Vragen, op- en/of aanmerkingen of een verzoek tot toelichting?
Ik sta je graag te woord!

Mede namens Ad de Jong, delegatielid CNV Vakmensen

Tjeerd Orie,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 48 94 75
E t.orie@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid