Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao onderhandelingen Air Products opgeschort

In vervolg op de ledenvergaderingen hebben wij op 23 augustus voor de vierde keer met werkgever onderhandeld over de nieuwe cao. Helaas hebben wij moeten constateren dat een resultaat nog lang niet in zicht is omdat het gat tussen hetgeen wij vragen en hetgeen werkgever biedt te groot is.

Partijen komen vooral op het gebied van loonontwikkeling en het Sociaal Plan niet veel nader tot elkaar.

Sociaal Plan

Zo wil werkgever wel aan de eis tegemoet komen om het Sociaal Plan te handhaven, maar dan wel met aanpassing van de C-factor. Wij zijn nog steeds van mening dat zolang werkgever aangeeft dat er geen reorganisatie komt, handhaving van het Sociaal Plan in haar huidige vorm ook niets kost.

Loonontwikkeling

Wij houden vast aan een loonstijging van 3%, terwijl werkgever daar ver beneden zit.
Er is door de vakbonden nog een ultieme poging gedaan om in afwijking van het mandaat toch een resultaat te bereiken, door voor een cao te gaan met een looptijd van een jaar met een loonstijging van 2,8%.

Daarnaast dan een éénmalige winstuitkering om het gat tussen 2,8% en 3% te overbruggen.
En gedurende de looptijd van de cao een studie om te komen tot een bonusregeling voor het cao personeel, zodat zij in het vervolg ook meeprofiteren van de winst. Werkgever heeft dit echter afgewezen.

Het cao overleg is op verzoek van werkgever vervolgens opgeschort. Werkgever wil komende periode gebruiken om met werknemers in gesprek te gaan.

De onderhandelingen zullen weer vervolgd worden op 8 oktober.

Wij houden jullie op de hoogte.

Namens de onderhandelingsdelegatie
Raymond den Hollander (CNV kaderlid)

Arjan Huizingabestuurder CNV VakmensenM: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid