Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao Lyondell Chemie 2013

Met een behoorlijke vertraging heeft dan toch op 9 september 2013 het eerste overleg over de cao Lyondell Chemie, huidige werknemers, plaatsgevonden.

Lyondell heeft een concept cao-tekst aangeleverd en is door een uitgebreide groep vakbondskaderleden doorgespit en van op- en aanmerkingen voorzien. Deels tekstueel, deels ook inhoudelijk. In het overleg heeft Lyondell bevestigd dat de cao huidige werknemers een vertaling zal zijn van de huidige policys. Er wordt nu een dag geprikt waarop wij door alle teksten heen gaan, in de verwachting dat we dan aan het eind van die dag overeenstemming hebben over de tekst. Vervolgens gaan we dan inhoudelijk onderhandelen over de cao-voorstellen, zoals gedaan door CNV en FNV. Dit gebeurt op 24 oktober 2013. Wij hebben daarbij aangegeven uit te gaan van een loonsverhoging met ingang van 1 april 2013, met terugwerkende kracht!

Lyondell heeft aangegeven nu geen prioriteit te geven aan de cao Lyondell nieuwe werknemers, dat wordt 2014. Werknemers die voor die tijd in dienst komen worden gerekend bij de groep huidige werknemers.

Lyondell heeft een update over de stand van zaken gegeven. Over het algemeen is het beeld negatief, maar sommige producten lopen heel goed. Wat Lyondell betreft is de cao, zoals overeengekomen bij Basell Moerdijk als het gaat om de ruimte, leidend voor de cao Lyondell. Wij hebben daarop gezegd dat naast de 2% loonsverhoging die daar is afgesproken, er een forse loonlijn aanpassing heeft plaatsgevonden die volgens ons ruimte biedt om ook bij Lyondell aanvullende afspraken te maken.

Lyondell denkt op 24 oktober 2013 ook duidelijkheid te kunnen geven over de reorganisatie met betrekking tot de HT-functie, zodat wij dan ook een afspaak kunnen maken over de werkingssfeer. Helder is dat alle huidige functies onder de HT in de cao komen, maar nu de HT-functie verdwijnt, komt daar wel iets voor in de plaats. Daar zou 24 oktober duidelijkheid over moeten zijn.

Al met al kunnen we zeggen dat de kop eraf is, maar dat we er nog lang niet zijn. Zodra er meer te melden is, zullen wij jullie informeren.


Namens de onderhandelingsdelegatie,
Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen
Egbert Schellenberg, bestuurder FNV Bondgenoten 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid