Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao Fibrant en AnQore 2017 overleg alsnog herstart

Nadat de onderhandelingen voor de cao bij Fibrant en AnQore op 20 januari abrupt tot stilstand kwamen en daarbij ook het overleg voor 2 februari werd gecanceld, was de grote vraag hoe nu verder? Zou het laatste geplande overleg op 21 februari nog wel doorgaan?

Eerst helderheid, dan pas verder

Enkele dagen voor deze bewuste 21e februari werd door werkgever alsnog contact opgenomen met de vakbondsbestuurders. Werkgever wenste eerst met de bestuurders van de vakbonden in een “informeel overleg” helderheid te krijgen over de achtergronden van de vakbonden in dit proces. Op basis daarvan kon dan gekeken worden hoe nu verder te gaan.

Als vakbonden vinden wij het belangrijk om door goed overleg resultaten te bereiken. Wij hebben dus ook ingestemd met dit verzoek. Het overleg van 21 februari werd omgezet in een informeel overleg tussen werkgevers en de vakbondsbestuurders.

Wij hebben op deze dag niet alleen onze standpunten nogmaals toegelicht, maar ook de boodschap van de medewerkers nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Transitietoeslag niet voor financiering MyChoice en loongebouw

De medewerkers hebben in de achterliggende weken duidelijk aangegeven dat zij niet bereid zijn om hun Transitietoeslag in te leveren om daarmee een hoger loongebouw en MyChoice te financieren!

Wij hebben als vakbonden nadrukkelijk aangegeven dat de medewerkers daarvoor hun Transitietoeslag niet willen inruilen en er op die manier dus géén oplossing gevonden zou kunnen worden.

Werkgever gaf aan dat zij dat zo niet bedoeld hadden en een andere invulling voor ogen hebben. Zij zullen dit verder uitwerken en dan het gesprek met ons aangaan.

TOR en herbezetting

Ook het knelpunt rondom de toekomst van de TOR is besproken. Vakbonden hebben nadrukkelijk aangegeven dat de medewerkers zich grote zorgen maken over hun inzetbaarheid en de groeiende werkdruk. Hier is in het verleden geen aandacht aan besteed en nu zitten de mensen, maar ook het bedrijf met de problemen.
Werkgever gaf aan dit probleem te onderkennen, maar het vinden van een oplossing hiervoor is niet eenvoudig. Betaalbaar houden van de TOR is duur en de gewenste herbezetting ook. Het kost ook veel tijd om voldoende mensen binnen te halen. Toch moet hier een oplossing voor komen. Vakbonden zullen hun voorstel hierin in een stappenplan uitwerken om daarmee, samen met de inbreng van werkgever over MyChoice en het loongebouw het overleg weer te kunnen herstarten.

Herstart onderhandelingen

De herstart van de onderhandelingen is op 7 april. Wij hopen echter dat door dit informele overleg en de duidelijke boodschap van de medewerkers er echte stappen naar een goede cao kunnen worden gezet. Wij houden jullie op de hoogte!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Blijf ons steunen en word lid of maak je collega lid. Samen maken wij het verschil.

Ron Smeets   
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E:  r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid