Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao en sociaal plan bij DSM

Met groeiend ongeduld wachten de DSM-werknemers op nadere informatie over de start van de onderhandelingen over de cao en het sociaal plan. Wanneer starten deze en wat zijn de voorstellen van de vakbonden over deze belangrijke onderwerpen?

CNV Vakmensen en FNV hebben vastgesteld dat het geen goede zaak is om de onderhandelingen over het sociaal plan pas te voeren nadat de cao is afgerond. Immers, een aantal zaken in de bestaande sociaal plannen zijn direct of indirect gekoppeld aan afspraken in de cao. Wij denken dus dat het goed is om eerst de onderhandelingen te voeren over het sociaal plan, zodat wij daarna de eventuele samenhang met en in de nieuwe cao goed kunnen vormgeven.

Wat gaat er precies gebeuren met de cao?

Zoals eerder meegedeeld zijn er 3 werkgroepen aan de slag om aanbevelingen te formuleren om:

  • de cao te vereenvoudigen;
  • het generatiebeleid bij DSM verder vorm te geven en;
  • invulling te geven over een modernere vorm van resultaatbeloning.

Op 29 november zullen deze werkgroepen hun eindrapportage aan de delegaties van DSM en alle vakbonden in het CEOD presenteren.
Als CNV Vakmensen en FNV kunnen wij pas daarna aan de slag om samen met de leden voorstellen te formuleren voor de komende cao-onderhandelingen. Daar willen wij de aanbevelingen van de werkgroepen bij betrekken. Ook zullen wij moeten kijken of en waar de inhoud van het nieuwe sociaal plan consequenties heeft die van invloed zijn op de cao. Ook daar moeten wij rekening mee houden.

Hoe gaat het nu verder

Wij hebben bij DSM erop aangedrongen mee te werken aan deze volgorde en aanpak om de onderhandelingen over deze twee belangrijke zaken goed en zorgvuldig te voeren. Eerst het sociaal plan uitonderhandelen en daarna de cao.

Wij hebben er ook op gewezen dat de huidige cao eindigt op 31 december van dit jaar en dat er in ieder geval moet worden afgesproken dat de loonsverhoging ingaat per 1 januari 2018. Dat is de ingangsdatum van de nieuwe cao.

Ledenvergaderingen 

CNV Vakmensen en FNV gaan met jullie - werknemers bij DSM - over al deze zaken in gesprek tijdens ledenvergaderingen begin december. Daar gaan wij zorgvuldig keuzes maken over hoe met al deze zaken om te gaan. Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor deze ledenvergaderingen.

Doe nu mee en word lid. Daarmee maak je een duidelijk statement dat jouw mening er toe doet. Niet alleen woorden, maar daden! Maak ook je collega lid.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets   
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid