Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao Ashland Industries NL BV Zwijndrecht

Op 19 september hebben de leden van FNV en CNV Vakmensen het principeakkoord voor een nieuwe cao afgewezen. Aansluitend hebben we de uitkomst van de ledenvergadering en de eis van onze leden om de loonsverhoging voor een 2-jarige cao met 1% te verhogen tot in totaal 7% aan jullie werkgever gemeld.

Inmiddels heeft Ashland een voorstel gedaan om uit de impasse te komen.

Ashland biedt:

  • 3% in het eerste jaar
  • 4% in het tweede jaar
  • In de tekst van Duurzaam Inzetbaarheid wordt de vetgedrukte zin toegevoegd

Onderzoek en uitwerking is bedoeld om voor partijen en werknemers inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een eventuele nieuwe regeling of wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. Nadat het onderzoek is afgerond wordt het gepresenteerd aan de vakbondsleden.

We willen nogmaals benadrukken dat wat er in het akkoord is afgesproken over Duurzaam Inzetbaarheid alleen een onderzoek en een verkenning inhoudt. Er is op geen enkele wijze iets ingeleverd en ook is er geen verslechtering van een arbeidsvoorwaardelijke regeling afgesproken. Over de uitkomst van het onderzoek en indien dit zou leiden tot nieuwe voorstellen, zal hierover te allen tijde eerst een ledenraadpleging plaatsvinden. Jullie hebben altijd het laatste woord hierin. We hopen hiermee op dit onderwerp duidelijkheid hebben kunnen geven.

Via schriftelijke stemming kun je tot uiterlijk vrijdag 16 november 12.00 uur aangeven of je wel of niet akkoord bent met het resultaat. In de bijlage treffen jullie het onderhandelingsresultaat aan. We leggen dit onderhandelingsresultaat (wijzigingen vet en cursief aangegeven) met een positief stemadvies ter stemming aan jullie voor. Klik hier om te stemmen.

Is een meerderheid voor dan hebben we een nieuwe cao.

Stemt de meerderheid tegen dan volgt er een driekwartvergadering en volgen mogelijk acties. Mogelijke acties zullen breed in de organisatie gedragen moeten worden. Wij rekenen er in dat geval op dat leden die niet akkoord gaan, hun verantwoording nemen en zich daadwerkelijk als staker in zullen schrijven.

Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie contact met ons opnemen.

Namens Rodney Lagendijk en Michael Stufkens,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid