Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Cao Aliphos Vlaardingen (1)

Op donderdag 13 april zijn de cao onderhandelingen gestart over de te wijzigen arbeidsvoorwaarden vanaf 1 april 2017. In deze bijeenkomst hebben cao partijen over en weer de cao voorstellen toegelicht. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de cao voorstellen van CNV Vakmensen.

Door de werkgever zijn de volgende cao voorstellen ingebracht.

1. Looptijd van 12 maanden
2. Een loonsverhoging die passend is bij de huidige moeilijke situatie waarin ARO zich in 2017 bevindt.
3. Aanpassing van artikel 5 lid 3a aanpassen aan de huidige wetgeving (2 contracten voor bepaalde tijd met een totale duur van niet meer dan 24 maanden). In geval van een tijdelijk contract van 24 maanden 1x verlengen met 3 maanden.
Aanpassen van artikel 5 lid 3b ingeval een arbeidsovereenkomst voor educatie van de werknemer 3 tijdelijke contracten mogelijk zijn indien de opleiding nog niet is afgerond.
4. Loslaten van periodiekensysteem en werken met een verhogingsmatrix waarbij de individuele salarisverhoging afhankelijk is van beoordeling en relatieve salarispositie van de werknemer.
Het budget hiervoor wordt bepaald door de werkgever.
5. Aanpassen artikel 12 lid 6 aan de huidige wetgeving. Niet opgenomen wettelijke verlofdagen verjaren na zes maanden in het volgende jaar ( nu 5 jaar).
6. Vervangen huidige regeling reiskosten door regeling onbelaste vergoeding met overgangsregeling voor medewerkers die thans in vaste dienst zijn van ARO.
7. Scholingskosten die werkgever geinvesteerd heeft in werknemer aan inzetbaarheid of de transitie mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding.
8. Werkgever vindt Duurzame Inzetbaarheid belangrijk onderdeel van cao. Kijken hoe dit onderwerp verder vorm gegeven kan worden en afspraken maken over DI in relatie tot scholing, interne-externe mobiliteit, arbeidstijdmanagement, vormgeving ontzie maatregelen etc.
9. Een gezamenlijke studie naar modernisering van de cao is een grote wens.
10. Wederom poging ondernemen om te komen tot de oprichting van een OR en/of PVT. Werkgever vraagt vakbonden om gezamenlijk kandidaten te werven.

Uiteraard zijn wij benieuwd naar jullie reacties op deze voorstellen van de werkgever. Reacties kunnen worden gestuurd aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Op 7 juni worden de onderhandelingen voortgezet.

namens de cao delegatie

Albert Don
Kaderlid

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 32
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid