Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

"Bonden vragen veel te veel bij Fibrant en AnQore"

De cao-onderhandelingen bij Fibrant en AnQore hebben op 20 januari een nogal onverwachte wending gekregen. Nadat de vakbonden hun eerste reactie hadden gegeven met onder andere een loonsverhoging van 2,5%, wil de werkgever de onderhandelingen opschorten.

De bonden zouden in de ogen van Fibrant en AnQore een onverantwoord hoge loonvraag stellen.

Waar knelt het

Werkgever wil de Transitie Toeslag (verder TT te noemen) afschaffen. Dit moet inkomensneutraal voor de werknemers en kostenneutraal voor de werkgever gebeuren. Zo stelt de werkgever!

Dus: jullie verliezen niets van jullie inkomen, het kost de werkgever niets en de TT bestaat niet meer!

Dit kan door jouw TT te gebruiken om MyChoice te verhogen met 3% (van 6,11% naar 9,11%) en het salarisgebouw te verhogen met 3%. Indien er dan nog iets over is van jouw TT, dan wordt dit in jouw persoonlijk salaris gestopt.

Zo verlies je (bruto) niets van je inkomen. En het kost de werkgever dan ook niets.

  • Als dit zou kloppen, waar komt dan het geld vandaan voor de verhoging van MyChoice en het salarisgebouw bij die medewerkers die géén of maar heel weinig TT hebben?
  • Als dit zou kloppen, is de loonvraag van de vakbonden van 2,5% de enige kostenverhoging op dit onderdeel.

Vakbonden willen afspraken maken over compensatie als je toch nog verlies aan inkomen zou hebben. Daarnaast ook concrete afspraken over herbezetting vanwege deelnemers aan de TOR.

Toch vindt de werkgever deze loonvraag onverantwoord hoog en daarbij komen dan ook nog de kosten van de herbezetting. Werkgever ziet geen mogelijkheid om op deze basis verder te onderhandelen. Zij wil intern in overleg gaan om te bezien hoe hier nu op te reageren.

Daarmee is er dus geen ruimte voor verdere discussie en uitwisselen van argumenten!

Verslechteren in plaats van verbeteren

Werkgever heeft eerder al aangegeven dat het salarisgebouw niet concurrent is ten opzichte van andere bedrijven. Toch wil jullie werkgever niet meer dan 0.4% loonsverhoging geven voor 2017 en 0,4% voor 2018. Dat terwijl de inflatie nu al ruim boven de 1% ligt en stijgende is. Dan ga je er als werknemer toch op achteruit! Ook wordt de positie van het salarisgebouw er dan slechter op ten opzichte van andere bedrijven, want daar worden hogere loonsverhogingen afgesproken.

Investeren in mensen

Vakbonden hebben aangegeven dat werkgever niet alleen kan en mag investeren in de fabriek. Zeker daar moet veel in geïnvesteerd worden om die weer up to date te brengen, maar de mensen zijn een zeer belangrijk deel van je succes. Als je daar niet in wilt investeren is het een verloren race. Zij zorgen dat de fabriek blijft draaien. Zij bedenken de oplossingen bij problemen. Zij zorgen voor de best mogelijke kwaliteit en het hoogst mogelijke rendement. Dus moet je ook willen investeren in die mensen. Dat, vinden de vakbonden, verdient ook een hoge prioriteit.

Hoe nu verder

Werkgever heeft de onderhandelingen opgeschort voor intern beraad. Daarvoor heeft zij in ieder geval de onderhandelingen van 2 februari laten vervallen. De volgende dag staat nog op 21 februari. Wij moeten nu afwachten wat het besluit van jullie werkgever is.

Wij houden jullie op de hoogte!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Blijf ons steunen en word lid of maak jouw collega lid. Samen maken wij het verschil.

Ron Smeets   
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid