Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

BASF stand van zaken

Onderstaand treft u de tekst zoals wij die na de ledenvergaderingen aan BASF hebben verzonden. Het lijkt ons goed om u 1 op 1 hierover te informeren om allerlei misverstanden hierover met uw werkgever te voorkomen. De inhoud van de brief lijkt ons aan duidelijkheid niets te wensen over laten.

"Beste Jaap,

Wij hebben afgelopen dinsdag met een representatieve groep leden/werknemers gesproken over onderstaand onderzoek (betreft Strata). Natuurlijk kunnen en willen wij een werkgever niet verbieden een onderzoek te doen in eigen bedrijf. Echter, wij praten in dit geval niet over een groene weide discussie. Onze leden voelen zich niet comfortabel met de wijze waarop BASF een en ander in de praktijk organiseert. Met name de zogenaamde individuele gesprekken ervaart men als ongewenst en intimiderend. Wij hebben onze leden geadviseerd om BASF naar de bonden door te verwijzen als het gaat om collectieve of individuele gesprekken over arbeidsvoorwaarden. Werknemers hebben wij geadviseerd om in voorkomende gevallen een dergelijk gesprek te mogen weigeren. De bonden zijn de gesprekspartner van BASF op dat gebied en niemand anders. Wij wensen verschoond te blijven van de principes rondom Strata en EPMS omdat het zeker geen modernisering is, maar alleen te beschouwen als het achteruit draaien van de klok. Wij betreuren het dat in navolging van veel andere op drift geraakte werkgevers, BASF kennelijk ook achteruitgang in content en zeggenschap beschouwt als modernisering. Wij verzoeken u dringend om met directe ingang uw onderzoek stop te zetten waar het gaat om directe betrokkenheid van groepen of individuele werknemers. De wijze waarop BASF een en ander in de praktijk organiseert vinden wij onacceptabel. Immers, eerder is er veel te doen geweest over Strata en heeft niet geleid tot andere inzichten. Vakbonden zijn nu door BASF gebypassed met de idee dat het kennelijk op deze manier misschien ook wel goed kan komen. Tijdens de afgelopen cao onderhandelingen zijn de bonden zeer constructief geweest en is er feitelijk zonder veel gedoe een cao gerealiseerd. Daarna toch deze wijze van organiseren door BASF vinden wij beneden peil en onverdiend. Het lijkt ons verstandig om zsm een afspraak te maken met het oog op de actuele situatie en ‘hoe verder?

Met vriendelijke groet,

Arthur Bot’"


Naar aanleiding van dit bericht heeft BASF inmiddels contact met ons opgenomen met het voorstel om binnenkort de koppen bijeen te steken. Wordt vervolgd dus! Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte.

Arthur Bot
bestuurder

E a.bot@cnvvakmensen.nl
M 06 2044 5190


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid