Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Arkema - Opnieuw overlegd voor een nieuwe cao

Vrijdag 11 oktober hebben wij opnieuw overlegd voor een nieuwe cao. Ons doel is te komen tot een cao die op termijn vergelijkbaar is met de cao van Arkema Rotterdam. Zoals verwacht wordt dit een moeilijk verhaal, we blijven hier echter op inzetten.

We hebben aangegeven dat de werkdruk nog steeds als bijzonder hoog wordt ervaren. Arkema staat er voor open naar passende oplossingen te gaan kijken. Wanneer we echter over een generatiepact na gaan denken, zal ook naar de bezetting van het personeel gekeken moeten worden. De vraag is in hoeverre Arkema mee wil werken aan uitbreiding van de bezetting.

Arkema heeft voorgesteld het gehele bedrijf in de zomervakantie twee weken- en tijdens de kerst vakantie een week te sluiten. Je bent dan verplicht drie aangewezen weken verplicht vrij te nemen. Men denkt op deze manier het aantal overuren beheersbaar te kunnen houden. Wij vragen ons af in hoeverre de werknemers hier aan mee willen werken?

Arkema wil toetsen of de functieomschrijvingen nog actueel zijn en wil een functieomschrijving voor leerling operator toevoegen aan de functielijst. We willen in deze toetsing betrokken worden.

Verder stelde Arkema voor de WGA-hiaatverzekering voor iedereen af te sluiten. Arkema wil deze kosten dragen, maar zegt dat dit 0,3% van de loonruimte in beslag neemt. Op dit moment is in de cao afgesproken dat je deze verzekering op vrijwillige basis af kan sluiten.

Ten slotte biedt Arkema een loonsverhoging van 1,5%. Wij vinden dit voorstel ver onder de maat en willen een voorstel dat in lijn ligt met de markt. Werknemers verdienen weer perspectief na jaren van onzekerheid bij Arkema. Dit bod geeft geen vertrouwen voor de toekomst.

Graag vernemen we jullie mening over de voorstellen van Arkema. Je kunt ons bereiken via email, of spreek Frank direct aan.

Mede namens Frank, Frank.van-moorten@arkema.com

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 5256
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid