Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Apollo Vredestein te Enschede

Hierbij treffen jullie ter informatie een schrijven aan dat door de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen en FNV per e-mail naar jullie directie is gestuurd.

Steun aan de OR
Door middel van dit schrijven willen wij de steun naar jullie ondernemingsraad, en het door hen gepresenteerde alternatieve plan, onderstrepen.

Ook willen we druk uitoefenen naar jullie directie om aan te geven dat we als vakbonden ook mogelijk een juridische procedure kunnen starten richting de Ondernemingskamer in Amsterdam. Dit is een serieuze stap die we overwegen als later in het proces de OR een negatief advies zou afgeven. Dit zal onzes inziens gebeuren als de directie vasthoudt aan hun oorspronkelijke plannen, wat in feite de ontmanteling zou betekenen van een prachtige bandenfabriek in Enschede. Een fabriek die naar ons oordeel en ook naar het oordeel van de OR zeker levensvatbaar is, nu en in de toekomst!

Sociaal plan is een contract met vakbonden!
Verder staat er te lezen dat het sociaal plan dat de beide vakbonden met de directie een aantal jaren geleden heeft afgesproken nog steeds staat als een huis en geen onderwerp van discussie is met de OR. Wij zijn van mening dat dit contract –want dat is het- in ieder geval enige bescherming moet bieden voor de collega’s die onverhoopt toch hun baan zouden verliezen. Het is aan diezelfde directie dat zij moeten zorgen voor voldoende financiële dekking om dit sociaal plan onverkort uit te voeren mocht het zover komen.

Wij hopen dat de ondernemingsraad gehoor zal vinden bij diegenen die werkelijk aan het roer staan bij jullie bedrijf.

We houden jullie op de hoogte.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid