Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Apollo Vredestein: nieuwe cao is een feit

Na ontvangst van onze ultimatieve brief heeft jullie directie ons uitgenodigd voor nieuw overleg en dat is niet zonder effect gebleven: op 5 september 2017 heeft jouw vakbond CNV Vakmensen, samen met het FNV een akkoord bereikt met Apollo Vredestein over de nieuwe cao.

Jouw werkgever heeft voldaan aan al jouw gerechtvaardigde eisen en dan is er een akkoord, dat kan niet anders.

Op hoofdlijnen
Er is een nieuw loonbod dat recht doet aan de ultimatieve brief: jullie krijgen 2% loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2017.

De voorwaarden van het generatiepact zijn eveneens flink verbeterd. Zo wordt niet langer gekeken naar jouw eindejaarsuitkering als bron van financiering, ook dit was een eis vanuit de ledenvergadering. Ook kan een ieder deelnemen en is het niet langer beperkt tot medewerkers met fysiek zwaar werk in de fabriek, ook een nadrukkelijke wens vanuit de ledenvergadering. De pensioenpremie wordt nu tot 100% aangevuld. Wel zijn er fiscale beperkingen vanuit de wet, daar kunnen we niet omheen en die willen we jullie dan ook uitleggen op de ledenvergaderingen.

Je begrijpt: dit is heet van de naald. We kunnen helaas niet zo snel zijn als de pers of sociale media.

We hebben getracht je zo spoedig mogelijk te informeren, maar als een journalist gaat bellen, antwoorden we dat we eruit zijn, dat kan niet anders. Die zijn ook uit op nieuws, rond deze grote werkgever in jouw regio.

Oproep voor besluitvormende ledenvergaderingen
We gaan jullie voorlichten over dit akkoord op onderstaande data. Ook zullen we dit nieuwe akkoord in stemming brengen. Dit gebeurt op:

Datum:   woensdag 13 september en vrijdag 15 september.
Aanvang:   eerste bijeenkomst: 14.00 uur en tweede bijeenkomst 15.15 uur, op beide dagen.
Locatie:    productiekantine van Apollo Vredestein.

Dan is er ook nog een nieuw element: AVBV heeft een loonbod gedaan voor een tweede jaar van de cao. Dat maakte geen deel uit van het voor-ultimatum, maar AVBV wil graag de tijd om alles goed te kunnen regelen nu. Bovendien wil men arbeidsrust. Daarom deed men ons een voorstel om voor het tweede jaar door een loonstijging te bieden van 2,3 %.

Even voor de helderheid: dit staat los van dit cao jaar (2017-2018), waar nu een akkoord over is. Het is een extra loonbod dat nu wordt geboden voor een mogelijk tweede jaar, waar de leden volledig vrij over kunnen stemmen. We zijn dus vrij hiermee in te stemmen of alleen akkoord te gaan met het eerste jaar.

Wederom winst, want dit nieuwe loonbod is gewoon goed. CNV Vakmensen beveelt dus aan ook met dit nieuwe deel van de afspraken akkoord te gaan.

Als je daarmee instemt, is er een nieuwe cao-afspraak voor 2 jaar met een loonstijging van 2% per 01-04-2017 en een loonstijging van 2,3% op 01-04-2018. Als je er niet mee instemt, is de looptijd 1 jaar met een loonsverhoging van 2%.

Kortom, er is altijd een cao-akkoord!

Er is veel bereikt en de details gaan we uitleggen op woensdag 13 en vrijdag 15 september. Je treft de tekst van het akkoord aan bij deze nieuwsbrief.

Van harte gefeliciteerd en tot ziens op een van de vier ledenvergadering.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Daniel Visser en Silvio Dunhoft, kaderleden CNV Vakmensen

Gerard van Dijk
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid