Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

AkzoNobel: het vervolg op het gestelde ultimatum

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie van ons gehoord hebben over de stand van zaken cao en pensioen AkzoNobel. Zoals bekend is nét voor de zomervakantie door het actiecomité besloten deze periode als pauze in het proces in te lassen en ná de vakanties het proces weer op te pakken.

Actiecomité weer bijeen
Afgelopen maandag is het actiecomité weer bijeen geweest om te bespreken waar we staan, maar ook: hoe nu verder. Om met het eerste te beginnen: er is in de vakantieperiode helemaal niets veranderd aan de status quo.

Het ultimatum staat nog steeds overeind
Daarmee weigert AkzoNobel nog steeds om invulling te geven aan 4 van de 5 punten die wij in het ultimatum hebben gesteld: er is geen enkele onderkenning van de pensioenproblematiek en bereidheid tot onderzoek naar oplossingen hiervoor. Verder wil AkzoNobel geen enkele afspraak maken over werkgelegenheid voor de collega’s die overgaan naar Carlyle en ook niets afspreken over de arbeidsvoorwaarden.

Duurzame Inzetbaarheid
Over dit onderwerp wil jullie directie afspreken dat we daar een paar procedureafspraken over maken, maar dat dit onderwerp geen geld mag kosten. Daarmee zijn door jullie gewenste afspraken als 80-90-100 regelingen etc. verder weg dan ooit.

Loon
Tenslotte heeft AkzoNobel zoals bekend een licht gewijzigd cao-voorstel gedaan op het loon, dat te marginaal verschilt van het oude om van een gewijzigd voorstel te kunnen spreken. Akzo blijft erop hameren dat de totstandkoming van de cao noodzakelijk is om deze verhogingen door te voeren, maar niets is minder waar. We nodigen de directie dan ook van harte uit om de geboden verhogingen en eenmalige uitkeringen per onmiddellijk toe te kennen; er is niets dat dat in de weg staat. 

Acties worden voortgezet
Het actiecomité heeft afgelopen maandag vastgesteld dat er onvoldoende aanleiding is om de acties, zoals die vóór de zomer zijn ingezet, te beëindigen. Dit betekent dat deze op korte termijn zullen worden voortgezet. Deze week wordt geïnventariseerd waar, hoe en wanneer deze zullen gaan plaatsvinden; overleg daarover vindt maandag aanstaande binnen het actiecomité plaats.

We hadden allemaal gehoopt dat de zomer en de rustpauze tot nieuwe inzichten en toenadering vanuit de directie zouden hebben geleid, maar helaas is dit niet gebeurd. Wat het actiecomité betreft zal AkzoNobel niet alleen op het loon, maar ook op de andere punten uit het ultimatum moeten bewegen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen komende maandag.

Namens het actiecomité:

Erik de Vries, FNV Procesindustrie
Chris van Loon, VMHP Chemie en Coatings
en Gerard van Dijk / M 06 20 60 1819 /  E g.vandijk@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid