Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Total Raffinaderij - Nieuws

Zeeland Refinery: uitnodiging ledenvergadering CAO

De cao bij Zeeland Refinery loopt na de vakantie op 1 oktober 2015 af. Dit betekent dat er onderhandelingen moeten komen voor de nieuwe cao. Voordat deze onderhandelingen kunnen beginnen zullen de er eerst voorstellenbrieven moeten komen.

Samen met de kaderleden hebben wij, de betrokken vakbondsbestuurders, afgesproken in een tweetal gezamenlijke vakbondsvergaderingen de voorstellen voor de brieven met de leden te gaan bespreken.

Naast de voorstellen voor de nieuwe cao zullen wij bij Zeeland Refinery ook aangeven, dat afspraken (gemaakt in het sociaal akkoord van voorjaar 2013) ook gerealiseerd moeten worden in het komend cao-overleg.

Dit betreft de volgende punten:

  • Afspraken over de opbouw en de duur van de WW
  • Uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid in de cao.
  • Afspraken voor de doelgroep vanuit de Participatiewet en de daarbij behorende loonschaal.

Het is van belang dat jullie samen met ons de inzet bepalen voor het komende cao- overleg, want de inzet bepaald mede het resultaat!

Wij hebben met Zeeland Refinery een tweetal data gepland voor het cao-overleg, te weten woensdag 16 en woensdag 30 september. Het zou mooi zijn wanneer we op 30 september tot een nieuwe cao zouden kunnen komen. Gezien de naderende vakantieperiode gaan wij in september de ledenvergaderingen houden.

Wij nodigen de leden van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen bij deze uit voor het bijwonen van deze vergaderingen:

woensdag 9 september 2015
Tijd:             13.30 uur en 16.00 uur
Locatie:        Hotel Arneville te Middelburg

Alle leden van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen zijn welkom!

CNV Vakmensen
Piet Verburg, bestuurder p.verburg@cnvvakmensen.nl 

 

Nog geen lid, kijk dan op: www.cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid