Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Total Raffinaderij - Nieuws

Zeeland Refinery: er is een nieuwe cao

Tijdens de vandaag, maandag 21 december, gehouden ledenvergaderingen is het onderhandelingsresultaat van 30 november besproken.

Door ondergetekenden is een toelichting gegeven op de aanpassing van het onderhandelingsresultaat ten opzichte van het eerste resultaat.

Belangrijkste, en overigens enige, verschil is de structurele salaris verhoging van 1,25% per 1-1-2016. Dit in combinatie met een eenmalige uitkering in januari om de gemiste verhoging van 1 oktober 2015 tot 1 januari 2016 op te vangen.

De aanwezige leden hebben, na enige discussie over de structurele verhoging, het resultaat in meerderheid goedgekeurd. De discussie draaide vooral om het feit dat de marges op de plant gewoon goed zijn en dat er dan toch een structurele verhoging door ZR geboden wordt die onder het gemiddelde in ‘cao land’ ligt.

Wij hebben het management laten weten dat de leden van de bonden akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao tekst kan dus opgemaakt worden.

Rest ons jullie fijne feestdagen en een goed begin van 2016 te wensen.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg CNV Vakmensen
Egbert Schellenberg FNV Procesindustrie