Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Total Raffinaderij - Nieuws

Uitnodiging cao-ledenvergadering Zeeland Refinery vrijdag 19 september

Woensdag 2 juli 2014 heeft overleg plaatsgevonden tussen het Zeeland Refinery (ZR) en de bonden. Onderwerp van het overleg was het voorstel van ZR over duurzame inzetbaarheid.

Tijdens de onderhandelingen voor de huidige cao is de afspraak gemaakt dat ZR met voorstellen over duurzame inzetbaarheid zouden komen. In eerste instantie zouden deze voorstellen eind 2013 op tafel komen. Uiteindelijk zijn dus afgelopen woensdag de plannen aan ons gepresenteerd. Over de inhoud van de plannen lezen jullie niets in deze brief. De reden daarvoor is dat wij vinden dat plannen van een directie door henzelf aan het personeel verteld moeten worden, zij zijn de boodschapper niet wij.

Jullie directie gaat de komende weken informatiesessies houden en dan horen jullie welke kant de werkgever over het onderwerp duurzame inzetbaarheid op wil.

Wij kunnen wel verklappen dat een aantal voorstellen betrekking hebben op artikelen uit jullie cao. Dit betekent dat onderhandelingen over dergelijke voorstellen onderhandelingen over jullie cao worden!

Jullie cao loopt op 1 oktober aanstaande af. Dit betekent dat op dat moment de onderhandelingen over jullie cao weer gevoerd moeten gaan worden. Om te kunnen onderhandelen zullen er voorstellen van vakbondszijde op tafel moeten liggen, met andere woorden er moeten voorstellenbrieven gemaakt worden.

Om tot deze voorstellenbrieven te komen, willen wij een tweetal gezamenlijke ledenvergaderingen houden. Tijdens deze vergaderingen worden de ideeën van de werkgever over duurzame inzetbaarheid besproken maar komen andere punten over loon, looptijd, pensioen enzovoort aan de orde. Vanwege de vakantieperiode houden wij de vergaderingen in september.

Wij nodigen de leden van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bij deze uit voor het bijwonen van deze vergaderingen:

vrijdag 19 september 2014
Tijd: 13.30 uur en 16.00 uur
Locatie: hotel Arneville, Middelburg

Wij rekenen op jullie aanwezigheid tijdens één van de vergaderingen.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Egbert Schellenberg, FNV Bondgenoten
Piet Verburg, CNV Vakmensen

Alle leden van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen zijn welkom!

Lees de gezamenlijke nieuwsbrief in de download.



Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid