Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Total Raffinaderij - Nieuws

Overleg bonden en Zeeland Refinery

Maandag 17 februari heeft periodiek overleg plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en het management van Zeeland Refinery (ZR).

Hieronder de belangrijkste punten:

2013

Het management heeft een toelichting op 2013 gegeven. Voor jullie is dit allemaal bekend nieuws. Over het algemeen een redelijk goed jaar. Uitdagingen zijn er altijd en zullen er ook blijven. De raffinage-industrie in geheel Europa staat onder druk. Er is een overcapaciteit van raffinaderijen in Europa van zo’n 20%.Wat voor jullie goed is, is dat de maximale bonus van € 1.000 over 2013 in het geheel betaald is.

T&I 2014

De voorbereidingen voor de turn around, welke in mei en juni aanstaande zal gaan plaatsvinden, heeft een achterstand opgelopen. Deze achterstand is al in 2013 ontstaan. Op dit moment wordt een inhaalslag gemaakt. Het management is van mening dat de voorbereidingen op tijd gereed zijn en dat de turn around, met inspanning van iedereen, op tijd gerealiseerd kan worden. De grote contractors zijn van meet af aan betrokken bij de voorbereidingen en weten dus ook wat van hen verwacht wordt. Dit betekent ook dat de aannemers en onderaannemers in moeten staan dat zij alleen gebruik maken van goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Voor jullie is het ook belangrijk dat de turn around binnen de gestelde dagen gerealiseerd gaat worden, want dit is één van de KPI’s voor 2014.

Pensioen

De pensioenregelingen in heel Nederland zijn in beweging. Wetgeving laat nog op zich wachten maar, zoals het er nu voor staat, moet er voor 1 januari 2015 nog een behoorlijk aantal zaken geregeld worden: het opbouwpercentage gaat omlaag, er komt een fiscaal maximum (€ 100.000,00), pensioenrichtleeftijd wordt 67 jaar en er moet op het gebied van governance (regelgeving, kort gezegd) ook het nodige gedaan worden. Tijdens het cao-proces komen wij ongetwijfeld nog met jullie hierover praten.

Cao-afspraken

Het cao-akkoord van 2013 dat loopt tot na de turn around, tot 1 oktober 2014 dus, staan afspraken die wij in het overleg aan de orde hebben gesteld.

Wajongeren

ZR zou met het UWV in gesprek gaan om de mogelijkheden te onderzoeken voor Wajongeren binnen ZR (bij ZR of bij contractors). Tot nu toe is alleen contact geweest tussen ZR en het UWV, een concrete afspraak is niet gemaakt. Wij hebben erop aangedrongen, en dat is nu toegezegd door het management, dat voor het eind van deze maand duidelijk is wanneer er een concreet gesprek zal plaatsvinden tussen ZR en UWV. De bonden hebben aangegeven dat zij bij dit gesprek aanwezig willen zijn.

Duurzame inzetbaarheid

Dit is een onderwerp dat al jaren op de agenda staat. Tijdens de vorige cao-periode is een werkgroep actief geweest, waarin onder andere management, OR-leden en vakbondskaderleden deelnamen.Deze werkgroep heeft geen gezamenlijke aanbevelingen gedaan. De reden daarvan is dat er ideeën op tafel gelegd waren die, in ieder geval volgens de vakbondskaderleden, zo’n impact zouden hebben dat zij hier geen verantwoordelijkheid voor wilden nemen. Vervolgens heeft het management toegezegd binnen zes maanden (volgens ons gerekend vanaf voorjaar 2013) met concrete plannen naar de bonden/naar de cao-tafel te komen. Dit is niet gebeurd!

Tijdens het overleg van maandag hebben wij erop aangedrongen zo spoedig mogelijk met de plannen te komen, zodat wij deze met jullie kunnen bespreken. Het management geeft nu aan dit op dit moment niet te gaan doen. Zij willen eerst alle energie steken in de turn around en pas daarna, in de zomerperiode, met de plannen over duurzame inzetbaarheid te komen en dus ook pas dan met de medewerkers over dit onderwerp in gesprek te gaan. Wij hebben aangegeven het niet eens te zijn met deze werkwijze en dit dus een heel vreemde gang van zaken te vinden. Vorig jaar is een afspraak gemaakt en wij zijn van mening dat afspraken door alle partijen moeten worden nagekomen, zeker ook door het management!
Wij kunnen helaas de plannen en ideeën van het management niet geforceerd op tafel krijgen en zullen dus, helaas, moeten wachten tot na de turn around.

Cao 2014-2015

Er zullen data-afspraken gemaakt worden voor het komend cao-overleg. De data zullen in augustus en september gepland worden. Voor die tijd hebben wij contact met jullie over de voorstellenbrief, die opgesteld moet worden. Jullie horen dus van ons!

Tot zover de belangrijkste punten uit het overleg. Heb je vragen of opmerkingen, laat dit ons weten. Het eenvoudigst kan dit per mail, p.verburg@cnvvakmensen.nl of telefonisch, regiokantoor Breda 076 5724670.

CNV Vakmensen
Piet Verburg, bestuurder
delegatieleden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid