Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Total Raffinaderij - Nieuws

Onderhandelingen Zeeland Refinery cao 2014 gestart

Zeeland Refinery houdt vast aan haar voorstellen.

Na de ledenvergaderingen van 19 september jongstleden is de voorstellenbrief van de bonden opgesteld en naar jullie en jullie werkgever gestuurd. Vandaag, 8 oktober, hebben wij jullie voorstellen toegelicht. Van ZR hebben wij een schets van de huidige situatie gekregen, kostenbesparing is het devies! Ook de plannen van ZR op het gebied van  duurzame inzetbaarheid liggen concreet op tafel. Duidelijk is, is dat op een aantal punten nog van geen wijken weet.

Waar gaat het om?


 • ZR wil op gebied van loon geen koopkrachtverbetering voor haar werknemers. Jullie werkgever wil hooguit een verhoging op niveau van inflatie. Het kan ook nog de afgeleide inflatie worden (denk dan aan minder dan 1%).
 • Overwerkverplichting voor alle werknemers, dus ook voor mensen van 55 jaar en ouder. Het probleem ligt volgens ZR bij de consignatiedienst. Deze valt buiten de cao, toch wil ZR deze verplichting voor alle werknemers.
 • Geen logische aanpassing van het aantal bovenwettelijke vakantiedagen en seniorendagen. Terwijl werknemers tot 67 jaar moeten gaan werken.
 • Geen mogelijkheid tot het kopen van 10 extra verlofdagen.
 • Bij overwerk in ploegen geen ploegentoeslag over deze uren.
 • Bezetting van de ploegen is al op orde, nadere maatregelen in verband met de leeftijdsopbouw in de ploegen is niet nodig.
 • Het voordeel van zes maanden pensioenpremie voor ZR, omdat werknemers geen gebruik meer kunnen maken van de levensloopregeling; wordt niet in kaart gebracht. Doet niet ter zake volgens ZR.
 • ZR is bereid voor werknemers die zelf 6 maanden sabbatical nemen de pensioenpremie door te betalen. Dit is volgens ZR voldoende compensatie voor het vorige punt.
 • Geen aanpassing van de afbouwregeling voor de ploegen.

ZR handhaaft alle punten die zij aan jullie heeft gepresenteerd over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Over twee weken (op 22 oktober aanstaande) is het aan ons om een reactie te geven op alle punten die op tafel liggen. Het onderhandelingsproces zal geen gemakkelijk proces worden.

Wat vind jij?

Wij horen graag van jullie hoe je in deze discussie staat. Laat dit weten aan de kaderleden die aan de onderhandelingstafel zitten of mail ons: CNV p.verburg@cnvvakmensen.nl en/of FNV e.schellenberg@bg.fnv.nl.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg (CNV Vakmensen) en Egbert Schellenberg (FNV Bondgenoten )

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid