Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Yara Sluiskil - Nieuws

Werkgroep Pensioenen opnieuw van start bij Yara

Het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao is op de ledenvergadering goedgekeurd. Dit betekent een cao voor 9 maanden (tot en met 31 december 2013) met een loonsverhoging van 1,5% over deze periode.

Deze loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht per 1 april 2013 uitbetaald. Een onderdeel van het onderhandelingsresultaat is ook de herstart van de werkgroep Pensioenen.

Op vrijdag 5 juli 2013 is de werkgroep Pensioenen, voor het eerst na de cao-onderhandelingen, weer bijeen gekomen. Vanuit Yara is Jon Sletten en de vertegenwoordiger van de AWVN gaan deelnemen. Aan de kant van vakbonden komt er een vertegenwoordiger vanuit Vlaardingen.

Er is gestart met een inventarisatie van wat er door de vorige werkgroep is gedaan, de informatie die is gedeeld en of dat voldoende is. Is het niet voldoende, welke informatie is dan nog nodig. Ook de wijzigingen van de pensioenwetgeving is aan de orde geweest. Nu al is duidelijk dat het lastig wordt daarover afspraken te maken met een kabinet dat zwabbert van links naar rechts met maatregelen zoals beperking pensioenopbouw.

 

De komende maanden gaan we aan de slag om een goede pensioenregeling voor alle werknemers, nu en in de toekomst, in stand te houden. De volgende bijeenkomsten van de Werkgroep Pensioenen is op 21 augustus 2013 en 3 oktober 2013. Indien daartoe aanleiding is, zullen wij een ledenvergadering organiseren om het één en ander te bespreken.

Dat geldt ook voor de werkgroep Flankerend Beleid. Deze werkgroep is bedoeld om werknemers op een gezonde en veilige manier de gelegenheid te bieden hun pensioen te halen. Deze werkgroep komt de komende maanden, voorafgaand aan de werkgroep Pensioenen, bij elkaar. Zodra er nieuws en ontwikkelingen te melden zijn hoort u van ons.

 

Peter Vlaming
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid