Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Yara Sluiskil - Nieuws

Derde ronde cao-overleg Yara Sluiskil

Dinsdag 3 april hebben we opnieuw onderhandeld voor een nieuwe cao. Op een aantal punten wordt voortgang geboekt, maar er zijn ook punten waarop het moeizaam verloopt.

Cao en personeelshandboek

Alle arbeidsvoorwaarden moeten naar onze mening besproken worden tijdens cao-onderhandelingen. Yara wil de hoogte van de kilometervergoeding met de ondernemingsraad regelen in het personeelshandboek. Wij zijn het daar niet mee eens. Vergoedingen dienen alleen op de cao-tafel besproken te worden.

Cao/niet-cao

Tevens vinden wij dat een te grote groep werknemers niet onder de cao valt. Nu het derde WW-jaar gerepareerd wordt, betekent dit dat de ene helft wel onder de regeling valt en het voor de andere helft niet geregeld is. Zo wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen groepen, dat immers ook bij de pensioenregeling het geval is. Wij vinden dit zorgelijk.

Werkdruk

Op dit moment loopt een automatiseringsproject om de personeelsplanning beter te kunnen sturen/regelen. In dit project wordt het mogelijk “zelfroosteren” meegenomen. Om zelfroosteren in te kunnen voeren, is men afhankelijk van dit automatiseringsproject. Flexibilisering werktijden en arbeidsduur wil Yara verder uitwerken in een werkgroep. Als vakbonden willen we mede met de ondernemingsraad en Yara duurzame inzetbaarheid verder vorm gaan geven. Hierbij moeten echter wel snel stappen gemaakt kunnen worden. We praten verder over hoe we dit op kunnen gaan pakken. Wij hebben gevraagd om een persoonlijk ontwikkelingsbudget met een individueel scholingsbudget. Yara wil een persoonlijk ontwikkelingsbudget beschikbaar stellen, maar niet via een individueel budget. In het kader van duurzame inzetbaarheid vinden wij dat werknemers zelf zonder enige drempel, over hun budget voor opleidingen moeten kunnen beslissen.

Loonvraag en looptijd

Yara wil graag een cao met een looptijd van twee jaar. We willen nog steeds een looptijd van een jaar. Het loonbod is tot nu toe gemaximaliseerd op 2%. We vinden dit te laag. In de volgende bijeenkomst, die plaatsvindt op maandag 23 april, praten we verder.

Vragen?

Indien je vragen hebt, spreek ons aan!

Namens Ben van den Bos en Rudy Harding, Kaderleden
Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid