Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verf- en drukinktindustrie - Nieuws

Voorstellenbrief CAO Verf en Drukinkt

De cao voor de bereide verf- en drukinktindustrie verloopt per 1 juni 2014. De voorstellen van CNV Vakmensen.

De voorstellenbrief is tot stand gekomen na raadpleging van onze leden middels een enquête. Ik begrijp uit de enquête, dat het in de sector heel wisselend gaat. De meeste leden vinden een goede loonsverhoging van belang.

De voorstellen van CNV Vakmensen zijn:

Looptijd

Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1 juni 2014 tot 1 juni 2015.

Loon

Wij stellen voor de schaalsalarissen en de daadwerkelijke lonen te verhogen met 3 procent per 1 juni 2014.

Loongebouw

Wij stellen voor om het aantal periodieken te verminderen, zodat je sneller het maximum kunt bereiken. Wij stellen voor om de laagste schalen te verhogen, zodat je 130 procent van het minimumloon kunt verdienen. Als er geen functies zijn in de laagste schaal 1, dan kan die schaal vervallen.

WGA-premie

Wij stellen voor, dat de volledige WGA-premie voor rekening werkgever komt.

Wajongers en anderen die moeilijk aan een baan kunnen komen

Wij stellen voor dat de sector doorgaat met plaatsingen van moeilijk bemiddelbare werklozen. Graag zouden we een concreet aantal plaatsingen willen afspreken.

Toekomst WW

In de toekomst kun je nog maar 2 jaar WW krijgen en doe je er ook langer over om je maximale opbouw te bereiken. In het sociaal akkoord is tussen werkgevers en vakbonden afgesproken dat werkgevers en werknemers samen het derde jaar WW vormgeven en daarbij ook kijken naar hoogte, duur en opbouw van de WW. Wij stellen voor om samen met u te bestuderen hoe we dat vorm kunnen geven.

Sociale innovatie

Werkgevers en vakbonden hebben een rapport uitgebracht over sociale innovatie. Wij stellen voor om in het cao-overleg te bespreken wat we concreet doen met de aanbevelingen en dilemma’s uit dat rapport.

Werkgeversbijdrage

Wij stellen voor om de AWVN-bijdrageregeling voort te zetten.

Wij vertrouwen erop dat we in constructieve onderhandelingen tot een goed resultaat kunnen komen.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid