Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verf- en drukinktindustrie - Nieuws

Derde ronde onderhandelingen cao Verf en Drukinkt

Op 20 oktober zijn werkgevers en vakbonden weer aan tafel gaan zitten om verder te onderhandelen over de nieuwe cao Verf en Drukinkt.

Voorafgaand aan het cao-overleg zouden de onderhandelingspartijen worden bijgepraat over de stand van zaken van het pensioenfonds. Hierdoor zouden we meer duidelijkheid krijgen over de premies voor het pensioen en de VPL-regeling. (VroegPensioenLevensloop-regeling, beter bekend als de oude VUT-garantieregeling)

Beide partijen zijn met goede bedoelingen en voornemens dit gesprek ingegaan. Het wachten was vooral op de informatie van de pensioenuitvoerder. Helaas zijn wij net als de werkgevers volkomen verrast omdat de pensioenuitvoerder ons door problemen met zijn administratieve systeem geen gegevens kon aanleveren. Dit houdt in dat wij op dit moment geen duidelijkheid hebben over wat de consequenties zijn voor de pensioenpremies en daarmee geen duidelijkheid hebben over de totale loonruimte. De werkgevers hebben dat dus ook niet.

De uitvoerder heeft aangegeven hiervoor nog  minimaal 3 weken nodig te hebben. Daarom zijn wij, zowel werkgevers als vakbonden, tot de conclusie gekomen dat verder onderhandelen nu geen zin heeft. We willen namelijk afspraken maken over een totaalpakket en geen deelakkoorden sluiten.

We hebben afgesproken dat we op 10 december weer verder gaan praten Dan zouden we alle feiten en cijfers beschikbaar moeten hebben. We hadden er graag op 20 oktober al uit willen komen en  jullie een akkoord te kunnen presenteren maar dat is helaas nog niet aan de orde.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor vragen kan je altijd een e-mail sturen naar: g.vandermolen@cnvvakmensen.nl

Gerard van der Molen
Bestuurder CNV Vakmensen