Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Echte vakmensen, echte talenten!
Chemie en Energie

Cao Zeeland Refinery (voorheen Total Raffinaderij)

Looptijd: 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017

Je werkt bij Zeeland Refinery (voorheen Total Raffinaderij). Je hebt hierbij te maken met het omzetten van ruwe aardolie naar bruikbare fossiele brandstoffen en bouwmaterialen. Hieronder vallen asfalt, smeerolie, gasolie, kerosine, benzine en lpg.

  Cao verlopen?

  • De einddatum van de cao is verstreken. Wat nu?

   Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, geldt de oude nog

   Soms is de looptijd van een cao al verstreken maar is er nog geen nieuwe cao. In dat geval geldt de oude cao nog steeds. Dit wordt nawerking genoemd. Nawerking betekent dat, zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, de oude cao blijft gelden voor werknemers die voordat de cao afliep in dienst waren. Zodra er een nieuw cao-akkoord is én de nieuwe tekst is gereed, verschijnt verschijnt deze op de website.


  • De oude cao is verlopen en er is een nieuwe cao. Geldt die al?

   De afspraken gelden vanaf de ingangsdatum

   Het kan even duren voordat de nieuwe cao-tekst klaar is. De nieuwe afspraken gelden al vanaf de ingangsdatum van de nieuwe cao. Zodra er een nieuw cao akkoord is én de nieuwe tekst gereed is, verschijnt de nieuwe tekst op deze site.