Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
News overview

Stem over het cao-resultaat Thermo Fisher Patheon

De opkomst in de ledenvergadering was met een handjevol leden te laag om een juist beeld te geven van de mening van alle medewerkers. Daarom vragen we je of je digitaal je stem wil uitbrengen. Stem uiterlijk 24 augustus.

Breng je stem uiterlijk 24 augustus uit

Breng nu je stem uit over het cao-resultaat. Wanneer de leden het resultaat onverhoopt afwijzen, dan zullen we op één of andere wijze actie moeten gaan voeren. CNV Vakmensen zal dan ook aan jou vragen hoe we verder moeten in dit traject en met welke actievormen. Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen over het resultaat. Krijg je de nieuwsbrief per post, stem dan door dit webadres in te typen op internet: https://q.crowdtech.com/037ngTzCI0CAvqD4143CHQ
We hebben nu een extra ruime termijn gegeven vanwege de vakantieperiode. Alvast bedankt voor jouw stem!

Wat is er nu eigenlijk te stemmen over dit onderhandelingsresultaat?

Allereerst is er een cao resultaat met een looptijd van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2020. Er is verder een collectieve verhoging afgesproken van 1,7% als zijnde de prijscompensatie in 2019. Daarnaast is afgesproken dat bij voldoende performance van de site in Groningen in november er opnieuw 1% wordt uitgekeerd.
DAARNAAST heb je al de reguliere verhoging gehad in april doordat je bent beoordeeld. Voor dat stukje was een algeheel budget ter beschikking van 2% gemiddeld voor het hele bedrijf. Deze verhoging is al aan je uitbetaald en staat dus NIET ter discussie meer. Dit is de zogenaamde ‘merit verhoging’. Die bestaat al meerdere jaren binnen Patheon. Ook de wijze van beoordelen staat niet ter discussie, omdat dit buiten het gezichtsveld van de cao valt.
Uiteraard staat het je vrij om ons juridische bijstand te vragen als je individueel onvoldoende beloning hebt gehad in april. Dit kan het gevolg zijn van allerlei oorzaken, waar we hier niet op in kunnen gaan. Met andere woorden: de uitvoering van de merit staat niet ter discussie nu.

Prijscompensatie in 2020

In 2020 wordt nogmaals de prijscompensatie met ons besproken en krijg je het percentage wat het CBS vaststelt vanaf 1 januari 2020. Dat is aardig objectief en garandeert dat je nooit koopkrachtverlies lijdt.

Verder komt er wederom een uitkering van de merit op 1 april 2020, maar nu gemiddeld van 1,5 %. Waarom minder dan in 2019? Omdat we dat deel naar beneden hebben gehaald ten faveure van de site performance dat met een 0,5% omhoog is gegaan, naar 1,5%. Dit is zo gekozen omdat je dan meer invloed hebt op wat je krijgt!

Andere beoordelingsvorm

We beseffen dat de wijziging enigszins moeilijk te volgen is, juist ook omdat het bedrijf kiest voor een andere beoordelingsvorm bij de merit, met de 3-puntsschaal. Wij hebben aangegeven en afgesproken dat zowel de medewerker als de manager training/inzicht krijgt hoe dit systeem in de toekomst wordt gebruikt. Dat kunnen we pas achteraf beoordelen met elkaar. We begrijpen wel heel goed dat er weinig vertrouwen is op dit moment in een objectieve beoordeling. Maar dat heeft met de uitvoering van het systeem en de onderlinge communicatie te maken en niets met de cao. 

Is dit een ideaal plaatje? Nee, maar de merit is er al langere tijd en er komt dus een evaluatiemoment om te toetsen of iedereen er in 2020 beter mee om kan gaan. Leggen we dit toch positief voor? Jazeker, simpel omdat het resultaat van deze cao nu goed is: 1,7% + ‘merit’ + ‘site performance’ = meer dan voldoende bij elkaar opgeteld voor 2019.
De jubilarisregeling blijft ongewijzigd, net als de overige regelingen in de cao.

Heb je vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem contact met mij op.

Pien Zijlstra, bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20471885 / E p.zijlstra@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting