Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
News overview

Stand van zaken cao Patheon

Tijdens de ledenbijeenkomst in mei hebben wij met elkaar gesproken over de uitgangspunten voor een nieuwe cao. Werkgever had een aantal onderwerpen aangegeven waarover zij in gesprek wilden gaan.

Input
De input van de ledenbijeenkomst is gebruikt als input voor de voorstellenbrief van de vakbonden. Tijdens het onderhandelingsproces is Patheon overgenomen door Thermo Fisher. Dat betekent voor een aantal onderwerpen die door Patheon zijn aangedragen voor de nieuwe cao niet verder zullen worden meegenomen. Daarbij kun je denken aan de benchmark van functies. 

Overleg
Maandag 19 juni hebben cao-partijen (CNV Vakmensen en FNV Industrie) overleg gehad met jullie directie. Hierbij op hoofdpunten de belangrijkste onderwerpen die we met elkaar hebben besproken.

Looptijd
De cao zal een looptijd van 18 maanden hebben te weten 1 juli 2017 tot 1 januari 2019. Vanwege het financieel boekjaar wil Patheon graag een cao afsluiten tot 1 januari 2018.

Loon
Patheon wil de lonen verhogen per 1 januari 2018 met 1,25% en per 1 juli 2018 met 1%, Patheon heeft aangegeven dit als eindbod neer te leggen. Wij als vakbonden hebben aangegeven dat de lonen voor 18 maanden minimaal met 2,5% verhoogd moeten worden. We zullen dit tijdens de eerst volgende ledenvergadering met jullie bespreken.

Reparatie WW
Cao-partijen zijn het eens geworden over de reparatie WW. De tekst die opgenomen is in de voorstellenbrief zal opgenomen worden in de cao.

Reiskosten
Vakbonden hebben voorgesteld de reiskostenvergoeding woon-werk te verhogen. Patheon wil de reiskosten voor enkele reis vergoeden tot 75 kilometer enkele reis.

Resultaat afhankelijke beloning
In onze voorstellenbrief hebben we opgenomen dat we bereid zijn om binnen Patheon een andere systematiek toe te passen, dit was een wens van Patheon. Echter zal de systematiek niet aangepast worden en blijft de huidige systematiek van toepassing.

Cao-boekje
Op dit moment zijn de juristen van Patheon druk met het herschrijven van een versimpelde cao-tekst, zodra de vakbonden de nieuwe tekst ontvangen zullen de juristen van de vakbonden juridisch beoordelen of alles op de juiste manier beschreven is. De verwachting is dat er eind deze zomer een nieuw cao-boekje ligt.

Participatie
In lijn met het Sociaal Akkoord zal Patheon arbeidsplaatsen beschikbaar stellen voor arbeidsgehandicapten, mits dit mogelijk is.

Werkgeversbijdrage
Patheon zal de werkgeversbijdrage afstorten aan de vakbonden, de werkgeversbijdrage zoals overeengekomen met de AWVN.

Salarisschaal
Patheon heeft een benchmark-onderzoek verricht, dat ertoe heeft geleid dat de salarisschalen zullen worden aangepast. Dit heeft geen nadelige gevolgen, integendeel. Velen van jullie zullen langer door kunnen groeien in de salarisschaal. Wij zullen jullie op de volgende ledenvergadering de nieuwe salarisschaal presenteren.

Mychoise
Patheon heeft de wens het Mychoise percentage weer te verhogen naar 6,11% i.p.v. 3,486%. Hierbij komen de ADV-dagen te vervallen en is het percentage weer gebaseerd op een 40-urige werkweek. De wens om dit aan te passen heeft te maken met het hoge aantal vrije dagen.

Bovenstaande onderwerpen zijn uitvoerig met elkaar besproken. Cao-partijen hebben afgesproken om 11 juli 2017 wederom in gesprek met elkaar te gaan. We zullen tijdens deze bijeenkomst vooral de tekstuele wijzigingen met elkaar bespreken om te komen tot een simpeler leesbare cao.

Na het overleg zullen wij jullie uitnodigen voor een ledenvergadering, waarbij wij bovenstaande punten met elkaar zullen doornemen.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kun je bij mij terecht.

Pien Zijlstra-Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 85
E: p.zijlstra@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid