Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
News overview

Onderhandelingen cao Patheon Biologics in impasse!

Het is eind september en de vooruitzichten op het succesvol afronden van de cao onderhandelingen bij Patheon Biologics worden niet beter. De verschillen van inzicht zijn groot, de door de directie geboden ruimte is marginaal en de druk op de medewerkers groeit met de dag.

Al met al geen goede voedingsbodem voor een positief onderhandelingsresultaat.

Deze zomer hebben de leden aangegeven wat zij belangrijk vonden om in de cao geregeld te krijgen. De structuur voor de loonontwikkeling zoals deze tot nog toe werd gehanteerd vanuit de cao moet worden gehandhaafd, dus met de periodieke verhoging én de in de cao onderhandelingen overeen te komen cao verhoging. 
Met die duidelijke boodschap vanuit een druk bezochte ledenvergadering op 30 juni 2015, werd op 13 juli 2015 het overleg hervat. CNV Vakmensen gaf in dit overleg nadrukkelijk aan dat de leden absoluut niet wensen af te wijken van deze invulling van de loonontwikkeling. Dit moet zo in de cao gehandhaafd blijven! De directie gaf echter aan géén mogelijkheden te zien hier invulling aan te geven. Daarmee ontstond toch een patstelling en besloten partijen het overleg op te schorten tot na de zomer. Het overleg zou op 30 september 2015 dan weer worden hervat.
Bij navraag bleek dat de directie nog steeds geen ruimte ziet om nu tegemoet te komen aan de nadrukkelijke wensen van de medewerkers zoals die door CNV Vakmensen werd verwoord. Besloten is om dan toch maar eerst eens te verkennen of er mogelijkheden te vinden zijn om uit deze impasse te komen. Alleen dan kunnen de onderhandelingen ook echt weer worden gestart.

Intussen blijkt de druk op de medewerkers te blijven groeien. Ook daar moet serieus over worden gesproken. CNV Vakmensen verwoordt niet alleen de wensen van de medewerkers, maar komt ook op voor de belangen van medewerkers die het gevoel hebben onder druk te staan. Wij moeten ons daarin samen sterk maken! 
Jullie kunnen daarbij op ons rekenen, maar help ons daar ook bij! Maak ook uw collega lid.

Wij hebben nu een interessante aanbieding:
Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!


Ron Smeets    
bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl