Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
News overview

Hoe zit het nu echt bij Patheon

Twee presentaties van de directie, één ledenvergadering en een petitie van de vakbonden daartussendoor en de verwarring is compleet. In de tweede presentatie van de werkgever werd gemeld dat juist de vakbonden niet bereid zijn om een open onderhandeling te voeren.

Uitkomst ledenvergadering 5 november

Na het informeel overleg tussen directie en de vakbonden van 21 oktober hebben de bonden de leden op 5 november geïnformeerd over de stand van zaken. Vlak daarvoor had de directie het personeel ook al een toelichting gegeven van haar standpunt. Tijdens de ledenvergadering werd bevestigd dat de inhoud van de boodschap van de vakbonden overeenstemde met het verhaal van de directie. Het verschil zat er toen in, hoe met die inhoud om te gaan. Omdat werkgever nadrukkelijk de voorwaarde stelde dat vooraf ingestemd moet worden met het vervallen van de werkgelegenheidsgarantie en een eventuele loonsverhoging per definitie afging van de ruimte in de periodieke “merit” beloning, moest er dus een principebesluit genomen worden door de leden en de vakbonden.

De leden kwamen tot de conclusie dat er een open onderhandeling moest plaats vinden zonder voorwaarden vooraf. Daarbij was men ook van mening dat:
  • De afspraak over de werkgelegenheidsgarantie niet geschrapt mocht worden.
  • Er ook onderhandeld moest worden over een loonsverhoging bovenop de “merit beloning” (de periodieke verhoging dus).
  • Er géén bezwaar bestaat tegen een eerlijke ruil tussen My Choice en ATV dagen.
Nu was ook de vraag hoe hier een breed gedragen signaal van alle medewerkers voor te krijgen. Men was van mening dat dit op een gepaste manier moest worden gebracht vanuit alle werknemers, zonder dat daar acties voor gevoerd moesten worden. Het signaal moet uitdragen dat de werknemers loyaal zijn aan het bedrijf, maar van oordeel zijn dat zij ook recht hebben op afspraken zoals hierboven aangegeven. Dit is kort samengevat en verwoord in een petitie.

De grote verwarring

De afgelopen maanden hebben de bonden een aantal keren contact gezocht met de directie om te kijken of er op de een of andere manier mogelijkheden gevonden konden worden om alsnog inhoudelijk verder te kunnen onderhandelen over een nieuwe cao. Wij wilden er alles aan doen om een directe confrontatie tussen werkgever en de werknemers te voorkomen. In het overleg met de bonden stelde de directie uiteindelijk nadrukkelijk de voorwaarden. Zoals deze ook aan de medewerkers is verteld. Vervolgens wordt nu echter gesuggereerd dat het juist de vakbonden zijn die niet bereidt zijn tot open overleg. Wat moeten de mensen nu geloven en hoe moeten zij dan daar mee om gaan.

Misverstanden uit de weg ruimen

De leden moeten duidelijk weten waar de discussie over gaat. Er mag géén onduidelijkheid of misverstand bestaan over hetgeen de vakbonden namens de leden in de onderhandelingen inzetten. Wij onderhandelen tenslotte voor en namens de leden en de medewerkers. Wij willen daarom ieder misverstand uit de weg ruimen en duidelijke afspraken met de leden maken over wat wij namens hen in de onderhandelingen inbrengen. De boodschap en het signaal moet helder zijn.

CNV Vakmensen en FNV nodigen daarom alle leden uit voor een bijeenkomst op:

Datum:           dinsdag 8 december aanstaande
Tijd:                12.30 uur tot 13.30 uur
Plaats:            Kantine Gebouw 4 Rozenburglaan 7

Wij zullen dan e.e.a. toelichten en samen met jullie afspraken maken over de inzet. Wij rekenen er weer op dat iedereen komt, het gaat immers om jullie arbeidsvoorwaarden, jullie toekomst!

Tot dinsdag 8 december aanstaande.

Ron Smeets                                            
bestuurder CNV Vakmensen                           
M: 06 51 11 55 94                                             
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid