Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Teijin Aramid - Nieuws

CAO UPDATE: TEIJIN DOET CNV EINDBOD

Op woensdag 10 april hebben CNV Vakmensen en de andere vakbonden weer gesproken met Teijin over de nieuwe cao. Dat heeft niet tot een akkoord geleid. Voornamelijk op gebied van het Generatiepact en de loonsverhoging werden we het niet eens. Teijin gaat een eindbod formuleren.

Tijdens de onderhandelingsronde van woensdag 10 april hebben we uitgebreid inhoudelijk gesproken over alle voorstellen die vakbonden hadden gedaan in hun voorstellenbrieven. Op heel wat onderwerpen zijn we nader tot elkaar gekomen maar onder meer op gebied van loon en de 80-90-100 regeling kwamen we er niet uit.

Teijin bood een loonsverhoging van 2,8% en daarbij een verhoging van de lonen van EUR 500,-. Afhankelijk van de loongroep is dat tussen de 0,8% en de 1,2% waard. Een totale loonsverhoging dus van tussen 3,6% en 4,0%.
Daarbij stelde ze een 80-90-100 regeling voor die zou gelden voor oudere operators en monteurs. Ons voorstel is een regeling die geldt voor iedere Teijin medewerker vanaf 60 jaar.

Uiteindelijk heeft Teijin geconcludeerd dat ze de FNV-eis van EUR 3.000,- te hoog vindt. Daarop hebben ze geconstateerd dat we zijn uit onderhandeld.

Teijin gaat nu een formeel eindbod op papier zetten, waarvan we de exacte inhoud nog niet kennen. Dat eindbod zal dinsdag 16 april bekend worden. Op dat moment zullen we dit meteen doorzetten aan de leden van CNV vakmensen. We willen dit eindbod op zeer korte termijn met de leden bespreken. Vervolgens zullen we het eindbod in stemming brengen. We doen dit tijdens een bijeenkomst in Delfzijl en een bijeenkomst in Emmen.


CNV ledenvergadering Delfzijl:               Woensdag 17 april om 15:00 uur in zaal Mirai
CNV ledenvergadering Emmen:              Donderdag 18 april om 10:00 uur in FDQ2 conferentiekamer


Deze ledenvergaderingen kunnen bij afwijzing van het eindbod worden omgezet in statutaire driekwartvergaderingen. Tijdens een driekwartvergadering bepalen de CNV leden of ze willen actievoeren voor een beter resultaat.

Voor de volledigheid vind je de voorstellenbrief van CNV Vakmensen als bijlage bij dit bericht.

Mocht je vragen hebben of wil je reageren, dan kan je altijd contact opnemen via e-mail: g.vandermolen@cnvvakmensen.nl.

Je kunt ook even langslopen bij één van de kaderleden.

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,


Gerard van der Molen
Bestuurder CNV vakmensen
T: 06 – 2299 2855
E: g.vandermolen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid