Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Synthos - Nieuws

Reorganisatie Synthos slaat in als een bom

Reductie 29 fte!

Op 4 februari ontving CNV Vakmensen conform de Wet Melding Collectief Ontslag de berichtgeving van Synthos waarin opgenomen in het voorgenomen besluit het aantal personeelsleden te willen reduceren met 29 fte te weten 22 reducties bij Synthos Styrenics Services BV en 7 reducties bij Synthos Breda BV.

Oorzaken
De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn gelegen in enerzijds een combinatie van dalende prijzen van Europese styreenmonomeergrondstoffen en een verhoogde concurrentie op der Europese EPS-markt die de EPS-activiteiten bij Synthos West sinds Q2 onrendabel hebben gemaakt. Anderzijds het voornemen van de organisatie om over te willen gaan tot centralisatie door de services afdelingen te verplaatsen naar Oswiecim in Polen. Hiermee verwacht men dat de algemene operationele prestaties van het bedrijf zullen verbeteren.
Afgelopen week heeft CNV Vakmensen zich nader laten informeren over de ins en outs van dit voorgenomen besluit door jouw werkgever en heeft zij tevens een onderhoud gehad met de Ondernemingsraad.

Nut en noodzaak
CNV Vakmensen is op dit moment niet overtuigd van nut en noodzaak van deze voorgenomen maatregelen. Al jaren krijgt CNV Vakmensen, in het kader van de cao-onderhandelingen, te horen dat de fluctuatie van grondstofprijzen en concurrentie op de markt de nodige zorgen baart en invloed heeft op de bedrijfsvoering en rendementen van Synthos in Breda. Wat rechtvaardigt nu deze voorgenomen ingreep in de organisatie op basis van dalende prijzen en verhoging van de concurrentie op de markt ten opzichte van de afgelopen 10 jaar waarin dit probleem zich ook stelselmatig voordeed. En wat zijn de prognoses voor de komende vijf jaren?

Daarnaast wordt gesproken over centralisatie van afdelingen in Breda naar Polen. Maakt deze “deel” centralisatie nu onderdeel uit van een groter visieplan om de gehele organisatie meer en meer te centraliseren of is dit slechts de naam achter het mogelijk maken van een reductie van fte. Valt te verwachten dat in de komende jaren er nog meer fte’s zullen komen te vervallen in het kader van centralisatie?
Op o.a. deze vragen heeft CNV Vakmensen nog geen duidelijkheid kunnen verkrijgen.

Sociaal Plan
Om zekerheden in het kader van een sociaal vangnet (sociaal plan) te kunnen garanderen heeft de bestuurder, voor zover dat noodzakelijk is, toegezegd de content van het SP 2009 te zullen respecteren en toe te passen voor die werknemers waar uiteindelijk afscheid van genomen moet gaan worden indien de Ondernemingsraad instemt met de voorliggende adviesaanvraag.
CNV Vakmensen zal de content van het huidige SP bestuderen en bezien of aanpassingen gewenst zijn. Zo zal er in ieder geval een hernieuwde afspraak gemaakt moeten worden over de looptijd van het SP.

Ledenraadpleging
Na overleg met jouw werkgever hierover zal CNV Vakmensen een ledenbijeenkomst plannen waarin over de voortgang van het proces en de content van het SP met elkaar kan worden gesproken.

Wat doet CNV Vakmensen voor jou?
Een lidmaatschap van CNV Vakmensen heeft veel voordelen.
Je hebt o.m. recht op:

  • Persoonlijk en betrouwbaar advies bij alle vragen over werk en inkomen
  • Rechtshulp bij werk en inkomen
  • Rechtshulp bij privé kwesties
  • Hulp bij belastingaangifte

Maak jouw nog niet georganiseerde collega lid van CNV Vakmensen met een korting op zijn/haar contributie van 50% voor de eerste zes manden!

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid