Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Synthos - Nieuws

CAO Ineos Styrenics "€œKwestie van lange adem"

Op 20 november 2013 hebben wij de tweede onderhandelingsronde gehad, en er is het één en ander duidelijk geworden wat de insteek van werkgever is in deze onderhandelingen.

Op kleine onderdelen hebben we goede stappen gezet, zoals Wajong, zon- en feestdagen, bijzonder verlof, werkgeversbijdrage en contributie vakbonden. Dat zijn ook zaken, die een herbevestiging zijn of bijna geen geld kosten.

Pensioendossier
Pensioendossier heeft in deze onderhandelingen een bijzondere positie, namelijk dat we voor een groep -die een opbouw percentage van 2% heeft- een aparte afspraak moeten maken voor 1 januari 2014. De werkgever heeft voorgesteld om de regeling aan te passen aan het fiscaal maximum met eventueel teruggave van premie, waarbij geldt dat de inleg van werkgever teruggaat naar werkgever. Vakbonden hebben aangegeven zolang we geen definitieve regeling hebben afgesproken, zowel de inleg van werknemer als de inleg van werkgever voor deze groep overeind moet blijven. In die situatie zijn wij bereid om voor deze groep een aparte afspraak te maken om in de pas te lopen met de fiscale wetgeving met ingangsdatum 1 januari 2014. De fiscale grenzen zijn voor 2014, vastgesteld op de richtleeftijd van 65, opbouw percentage is 1,85%. De overige werknemers vallen onder deze grenzen en dus hoeven we dit jaar niet veel aan te passen.

Op de andere zaken, zijn wij er nog lang niet. Hieronder treft u een opsomming van de zaken, waar we ver uit elkaar liggen.

Inkomen
Als bonden hebben wij in ons beleid als prioriteit gesteld dat de werknemers ruimte moeten krijgen om hun rekeningen te betalen, de afgelopen jaren zijn we achter het inflatieniveau gebleven. Wat we nu vaststellen is dat dit ons niet uit het dal heeft geholpen.
Economen en DNB pleiten voor meer bestedingsruimte voor particulieren. Een looneis van 3% vinden wij alleszins verantwoord.
Ineos vindt de looneis van 3% veel te hoog, maar wat ze wel willen dat weten we nog niet.

Sociaal Plan
Binnen Ineos zijn er vele ontwikkelingen waar we geen grip op hebben.
Onder onze leden in de service zijn er zorgen van wat er volgend jaar voor hen staat te gebeuren.
Deze zorg hebben we met de werkgever gedeeld en gevraagd of hij kan uitsluiten dat er geen reorganisatie plaatsvindt. Het antwoord is, dat de plannen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn en dus kan niets uitgesloten worden. Het belang van het doortrekken van het sociaal plan is met deze uitleg meer dan op zijn plaats.

Het antwoord van werkgever is, dat zij dat niet van plan zijn, het is een plan die in een andere tijdsgeest is afgesproken en duur is. Voor vakbonden is/blijft dit een prioriteit in deze onderhandelingen.

Leeftijdgerelateerde artikelen
Dan gaat het om de artikelen met betrekking tot consignatie, brandweer, afbouwregeling 58 jaar en ouder, duur vakantie, overwerk, 89-90-100 regeling.

Deze artikelen wil Ineos opschuiven met de AOW-leeftijd, dat betekent conform de huidige wetgeving met twee jaar. Wij hebben, als bonden, aangegeven dat een discussie over deze zaken niet los gezien mag en kan worden met de visie die de werkgever heeft op: “hoe zorgen we ervoor dat werknemers gefaciliteerd worden om werkend de 67 te halen?”

In plaats van het opschuiven van de leeftijd en dan het idee te hebben dat het probleem is opgelost, vinden wij onvoldoende. Wij hebben voorgesteld om de leeftijd voor deze artikelen niet op te schuiven en de leeftijd zo te houden als vermeld staat in de cao.
Aanvullend hieraan de middelen door te trekken met twee jaar.
De komende tijd staan we ervoor open om met de werkgever de discussie te voeren over duurzame inzetbaarheid.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd.

FNV delegatie, Ali Gündüz en Andre van Ham
CNV delegatie, Arjan Huizinga en Piet Honcoop
De Unie delegatie, Peter Rosendaal en Kees Lens

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid