Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Synthos - Nieuws

Cao Ineos Styrenics

De cao-onderhandelingen zijn op 5 november 2013 gestart. Gebruikelijk worden op de eerste dag de voorstellen over en weer toegelicht en wordt stilgestaan bij de bedrijfseconomische omstandigheden van het bedrijf.

De cao-voorstellen van CNV Vakmensen treft u bijgesloten aan. Als speerpunt voor de cao-onderhandelingen voor 2014 hebben de vakbonden gekozen voor koopkrachtverbetering. Na jaren van matiging is de tijd aangebroken, dat werknemers financiële ruimte krijgen om hun rekeningen te betalen. De laatste tijd hoort u met regelmaat in de media, dat door het uitblijven van de interne vraag de problemen waar we economisch mee te kampen hebben, verergerd worden in plaats van opgelost. Zodoende is een loonvraag van drie procent een verantwoorde vraag.

Ontwikkelingen binnen Ineos Styrenics
Uw management heeft het volgende aangegeven. Het jaar 2013 is een moeilijk jaar geweest, het bedrijfsresultaat blijft ver achter bij de verwachtingen.
De marktomstandigheden zijn verder verslechtert en er is nog steeds sprake van overcapaciteit en lage marges. Beheersing van de vaste en variabele kosten is een belangrijk aandachtsgebied voor de komende periode.

Hieronder een aantal voorstellen van de werkgeverszijde die op tafel liggen:
• Inkomensontwikkelingen, een zeer gematigde loonontwikkeling.
• Aanpassing leeftijd in de cao. Een aantal artikelen (te denken valt aan ploegendienst overwerk, bedrijfsbrandweer, 80-90-100 regeling) zijn gebaseerd op een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Werkgever stelt voor om de leeftijd te koppelen aan de AOW-leeftijd, dat wil zeggen het opschuiven van de leeftijd met twee jaar.
• Ouderen dagen opheffen en de waarde van deze dagen beschikbaar stellen voor regelingen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers verhogen.

Voor 19 november 2013 staat de eerste echte inhoudelijke onderhandeling gepland.
De voorstellen liggen ver uit elkaar. Wij gaan met vertrouwen de onderhandelingen in en gaan er vanuit dat we op uw steun mogen rekenen.

Wij zullen u over het verdere verloop van de onderhandelingen op de hoogte houden.


Arjan Huizinga
bestuurder

Piet Honcoop
kaderlid
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid