Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sonneborn Refined - Nieuws

Vervolg pensioen onderhandelingen Sonneborn Amsterdam

Afgelopen dinsdag 3 juni hebben wij opnieuw onderhandeld met werkgever Sonneborn. Daarbij waren jullie kaderleden Leon, Albert, Arno en Francis aanwezig.

Heroverweging 1 & 6

Om te beginnen hebben jullie kaderleden eerst de petitie aangeboden aan de directie. Deze heeft jullie boodschap zeer goed begrepen, waarna wij uitdrukkelijk hebben aangegeven dat onze onderhandelingsruimte zeer beperkt is vanuit jullie mandaat.

Naar aanleiding van de sessies met het personeel, jullie reacties daarin en de petitie heeft jullie werkgever besloten om zijn inzet te heroverwegen. Duidelijk is dat jullie werkgever inziet dat jullie zeer hechten aan het surplus gedeelte en dat jullie willen dat er gepaste oplossingen komen voor de modules 1 & 6.
Jullie werkgever geeft aan dit nu in overweging te willen nemen en is bereid te zoeken naar oplossingsrichtingen. Waarbij werkgever aangeeft dat er moet worden gestreefd naar een evenwichtige oplossing voor onderneming en werknemers.

Wij hebben aangegeven hierover in ieder geval in gesprek te willen, waarbij we jullie boodschap natuurlijk hebben herhaald.

Hoe verder

Wij gaan de komende periode in klein comité verder praten over mogelijke oplossingsrichtingen. Op 1 juli zullen wij opnieuw gaan onderhandelen.

Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten of dit tot een goed resultaat zal leiden. Wel zullen wij jullie zo snel mogelijk informeren over de uitkomst van de onderhandelingen.

Tot die tijd

We hebben nog een flinke weg te gaan. Op dit moment zijn de ontwikkelingen aanzienlijk beter als tijdens de ledenraadplegingen. Jullie actieve en betrokken houding heeft hieraan een grote bijdrage geleverd. Wij constateren dat het ledenaantal groeit en dat dit een positieve bijdrage levert. Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je collega lid worden, wend je dan tot één van onze kaderleden en zij zullen je verder helpen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kaderleden, Leon, Francis, Albert en Arno

Dolf Polders                                               Mark Klunder
CNV Vakmensen                                        FNV Bondgenoten

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid