Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sonneborn Refined - Nieuws

Directie Sonneborn vergeet cao-huiswerk te maken

Afgelopen maandag vond in Amsterdam de eerste onderhandelingsronde voor de verlenging van de cao Sonneborn plaats. Het thema Duurzame Inzetbaarheid staat dit jaar prominent op de agenda.

Werknemers worden nu eenmaal ouder en werken ook langer door: voldoende aanleiding om hier tijdens het cao-overleg uitvoerig bij stil te staan.

Uitgebreid onderzoek over inzetbaarheid

Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Over duurzame inzetbaarheid is tijdens eerdere cao-onderhandelingen met Sonneborn uitdrukkelijk afgesproken dat er uitgebreid onderzoek zal worden gedaan om te bekijken wat er voor die inzetbaarheid nodig is en wat dat voor de organisatie betekent. Dat is ook precies de manier waarop dergelijke trajecten door bedrijven in Nederland worden opgepakt: onderzoeken, inventariseren, bespreken met medewerkers en vakbonden, en tenslotte implementeren.

Sonneborn houdt er een ietwat andere werkwijze op na. Allereerst is het onderzoek, waar men meer dan een jaar de tijd voor heeft gehad, niet uitgevoerd. Een goede reden waarom dit niet is gebeurd, wordt niet gegeven. Er zijn wel wat vragen gesteld, maar een gedegen onderzoek is niet gedaan.

Vertraging van het proces

Het bovenstaande houdt in dat het hele proces een vertraging van minimaal een jaar oploopt. Vooruitlopend op de resultaten van een niet-uitgevoerd onderzoek stelt Sonneborn wél een aantal -door haar welgevallige- maatregelen voor die tijd aan de vakbonden worden opgedrongen. Als klap op de vuurpijl weigert de directie over onze looneis te praten. Pas wanneer wij akkoord zijn met de genoemde gang van zaken en de te nemen maatregelen die de directie jullie wil opdringen, wordt over een looneis gepraat.

Kortom: er lag dus een flinke hoeveelheid huiswerk die niet door de directie is uitgevoerd. Sonneborn wil wél doorgaan met de implementatie van maatregelen terwijl men weigert over de looneis te praten totdat jullie akkoord gaan met de maatregelen. Er is überhaupt niet onderhandeld.

Op 20 september weer verder praten

Het was een buitengewoon onprettig gesprek afgelopen maandag. Geen beste beurt voor de directie. Ons advies aan de directie was om alsnog de gebruikelijke werkwijze te hanteren: eerst denken en dan doen, zoals afgesproken. En niet andersom.

Op 20 september a.s. zitten wij wederom bij elkaar. Hopelijk kiest men tegen die tijd een andere aanvliegroute. We houden jullie daarover uiteraard tegen die tijd weer op de hoogte.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,
FNV Procesindustrie, Erik de Vries
en
Soraya Faez,
bestuurder CNV Vakmensen
E s.faez@cnvvakmensen.nl
M 06 20 43 61 65

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid