Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sitech Services - Nieuws

Wijzigingsvoorstellen cao 2014 Sitech Services BV

Vandaag zijn onze wijzigingsvoorstellen voor een nieuwe cao aan uw werkgever verzonden. Deze voorstellen kunt u hieronder nalezen.

1. Looptijd
Wij stellen een looptijd van één jaar voor, te weten van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015.
Onder de juiste condities is een langere looptijd bespreekbaar.

2. Inkomen
Wij stellen bij een looptijd van één jaar voor alle salarissen per 1 juli 2014 structureel met 2,5 procent te verhogen.

3. Duurzame inzetbaarheid
Terugkoppeling van de stand van zaken en verdere invulling op basis van concrete afspraken over diverse plannen zoals:

 • Individueel budget van € 750,- te besteding naar eigen keuze van de werknemer voor scholing en ontwikkeling.
 • Scholing, POP (Persoonlijk Opleidingsplan), hiervan kan een EVC traject deel uit maken.
 • Gestructureerde samenwerking met de bedrijven op onder andere de Chemelot site, om een betere aansluiting te krijgen tussen de gewenste kennis en het niveau dat door het regulier onderwijs geboden wordt. Daarbij kan ook een sectoropleidingsplan worden uitgewerkt. Hierdoor kan de inzetbaarheid en ontwikkeling van de werknemer en een oudere werknemer versterkt worden middels een brede en gerichte aanpak.
 • Creëren van mentorfuncties.
 • Ruimere mogelijkheden tot sparen van TOR-dagen.
 • Inperken van werkdruk (mede veroorzaakt door gebruik van TOR).
 • Vitality afspraken (onder andere stimulering Vitality checks met follow-up, stimuleren van sport activiteiten, terugdringen ziekteverzuim et cetera).
 • Mantelzorg vorm geven middels: 80 procent werken  90 procent salaris  100 procent pensioenopbouw.

4. Werkgelegenheid
Wij stellen voor:

 • 10 Wajong vacatures te plaatsen met perspectief op vaste werkplek.
 • Minimaal 25 stageplaatsen verdeeld over niveau MBO of HBO/academisch.
 • Gedurende de looptijd van de cao géén gedwongen ontslagen.
 • Het werkbegeleidingsplan te verlengen met drie jaar.
 • Uitzendkrachten betaling conform cao Sitech Services BV.

5. Internationale solidariteit
Wij stellen voor dat Sitech Services BV de activiteiten van CNV Internationaal ondersteund middels een financiële bijdragen van € 5000,-.

6. Diversen
Wij stellen voor voorzover al niet is vastgelegd in de cao:

 • Dat werkgever de WGA-premie geheel voor haar rekening blijft nemen en dit structureel opneemt in de cao.
 • Dat de BHV- en brandweervergoeding geïndexeerd wordt met de cao verhoging en dit structureel wordt opgenomen in de cao.
 • Dat Sitech Services BV een werkgeversbijdrage betaald conform de regeling, zoals van toepassing bij onder andere DSM en dit structureel opneemt in de cao.
 • De reiskostenvergoeding te verhogen tot € 0,19 per km.


Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen aanvullende voorstellen in te dienen.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid