Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sitech Services - Nieuws

Voortgang onderhandelingen cao Sitech moeizaam

Nadat op 9 april de vakbonden en de directie over en weer hun voorstellen voor de komende cao onderhandelingen hadden toegelicht, zijn op 19 april de onderhandelingen echt gestart.

Al snel werd duidelijk dat het een moeizaam proces gaat worden. De boodschap van de directie was daarin heel stellig.

  • Voor 2014 is er geen geld voor loonsverhogingen.
  • Ook wenst Sitech de huidige TOR regeling alleen voort te zetten voor de duur van deze cao en daarna te vervangen voor een andere regeling, die naar oordeel van de directie meer van deze tijd is!
  • Ditzelfde geldt ook voor het huidige Werkbegeleidingsplan (WBP). Ook niet meer van deze tijd en dus veranderen.
  • Op diverse andere zaken werd ook aangegeven dat daar geen ruimte voor is.

 

Hoewel niet alles werd afgewezen, zijn de bovenstaande punten wel alarmerend voor de voortgang voor deze cao, alsook voor het vervolg.

Zekerheden als TOR en WBP
Beproefde zekerheden als de TOR en het WBP worden nu als ouderwets ter discussie gesteld. In de afgelopen jaren hebben juist deze regelingen voor een zekere mate van zekerheid in beleid en visie gezorgd ten aanzien van opvang voor de toekomstige ontwikkelingen. Juist nu, nu overal aan gesleuteld wordt en niets meer zeker lijkt te zijn, zijn deze regelingen van belang als ankerpunt van solide zorg van werkgever voor de gevolgen van  alle ontwikkelingen. Natuurlijk moet je kijken of ze nog voldoen aan de wetgeving en daar waar noodzakelijk aan gewijzigde wetgeving aanpassen, maar dat is wat anders dan de regelingen als niet van deze tijd en ouderwets bestempelen en daarom dan maar naar het archief verwijzen.

Inkomen
Dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de financiële middelen en mogelijkheden, is een vanzelfsprekendheid. Dat de werknemers nu echter de dupe moeten worden van matiging van de kostenontwikkeling bij Sitech, is natuurlijk niet reëel. Ook jullie als werknemers hebben kostenstijgingen in je eigen huishouden en dragen daar verantwoordelijkheid voor. Jullie kunnen niet tegen de bakker of energiebedrijf zeggen dat voor 2014 géén sprake kan zijn van kostenverhogingen. Jullie moeten gewoon de hogere rekeningen betalen.

Redelijke voorstellen
Als CNV Vakmensen hebben wij redelijke voorstellen gedaan voor deze cao. Geen overdreven loonvraag of andere buitensporige voorstellen. Alle voorstellen zijn gebaseerd op een verantwoorde en niet bovenmatige vraag aan een werkgever die zich verantwoord kan en moet opstellen naar het eigen personeel én de maatschappij.

Het vervolg
Op 21 mei gaan wij proberen de directie van Sitech duidelijk te maken dat wij onverkort achter onze voorstellen staan en dat Sitech haar verantwoordelijkheid moet nemen voor haar eigen mensen en zich ook niet mag afkeren van de maatschappij waar wij allen in leven. Hopelijk heeft de directie de afgelopen weken gebruikt om zich te bezinnen op haar eerdere standpunten en inzien dat jullie zeker niet teveel vragen.

Het zal ons zeker helpen als de collega’s die nog niet lid zijn nu lid worden!
Daarmee krijgen wij een sterkere positie en geven jullie ook aan dat jullie achter onze standpunten blijven staan.
Op dit moment is het ook nog eens extra voordelig om lid te worden:
De eerste 6 maanden krijg je 50 % korting op de contributie en heb je er ook nog eens een uitstekende rechtsbijstand bij!
Samen denken         Samen doen        Samen sterk(er)!

 

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid