Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sitech Services - Nieuws

Concept voorstellen Cao Sitech Services 2014

Hieronder treffen jullie de concept voorstellen aan voor de Cao Sitech Services 2014

 1. 1.      Looptijd

Wij stellen een looptijd van 1 jaar voor, te weten van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015.

 1. 2.      Inkomen

Wij stellen voor:

 • Per 1 juli 2014 structureel 2,5 % voor alle salarissen 
 1. 3.      Duurzame inzetbaarheid

Terugkoppeling van de stand van zaken en verdere invulling op basis van Invulling van diverse plannen zoals

 • Individueel budget van € 750, = besteding naar eigen keuze voor scholing en ontwikkeling
 • scholing, POP (Persoonlijk Opleidingsplan), hiervan kan een EVC traject deel uit maken.
 • Inzetbaarheid en ontwikkeling werknemer, vooral oudere werknemer
 • Creëren van mentorfuncties.
 • Ruimere mogelijkheden tot sparen van TOR dagen.
 • Inperken van werkdruk
 • Vitality afspraken (o.a. stimulering Vitality checks met follow up, stimuleren van sport activiteiten, terugdringen  ziekteverzuim etc.)
 • Mantelzorg vorm geven middels: 80% werken è 90% salaris è 100% pensioenopbouw 
 1. 4.      Werkgelegenheid

Wij stellen voor:

 • 10 Wajong plaatsen met perspectief op vaste werkplek
 • Minimaal 25 stageplaatsen verdeeld over niveau MBO cq. HBO/academisch,
 • Gedurende de looptijd van de Cao géén gedwongen ontslagen,
 • Het werkbegeleidingsplan te verlengen met 3 jaar,
 • Uitzendkrachten betaling conform CAO Sitech. 
 1. 5.      Internationale solidariteit

Wij stellen voor dat Sitech Services de activiteiten van CNV Internationaal ondersteund middels een financiële bijdragen van € 5000,-. 

 1. 6.      Diversen

Wij stellen voor zover al niet is vastgelegd in de CAO:

 • Dat werkgever de WGA premie geheel voor haar rekening blijft nemen en dit structureel opneemt in de CAO,
 • Dat de BHV en brandweer vergoeding geïndexeerd wordt met de CAO verhoging en dit structureel wordt opgenomen in de CAO.
 • Dat Sitech Services een werkgeversbijdrage betaald conform de regeling zoals van toepassing bij o.a. DSM en dit structureel opneemt in de CAO.

Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen aanvullende voorstellen in te dienen.

 

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
(r.smeets@cnvvakmensen.nl)
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid