Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sitech Services - Nieuws

Cao-overleg Sitech, ronde 8

Op 7 juni 2017 hebben vakbonden en Sitech in een 8-ste overlegronde gesproken over een nieuwe cao voor Sitech. Helaas is het ook nu weer niet gelukt om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Terugblik
Op 12 april hebben we jullie in een aantal ledenbijeenkomsten geïnformeerd over de stand van zaken van het cao-overleg. We hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om jullie mening te horen over de te varen koers.

Uit deze ledenbijeenkomsten kwam naar voren dat:

 1. jullie graag snel duidelijkheid wensen over de nieuwe cao. Immers de “oude” cao liep al op 1 januari 2017 ten einde;
 2. jullie een fatsoenlijke loonsverhoging wensen. Het loonbod van 0,5 % van Sitech werd zeer resoluut naar de prullenbak verwezen;
 3. jullie het niet wenselijk vinden dat er een onderscheid wordt gemaakt in arbeidsvoorwaarden voor het zittende personeel en nieuw aan te werven personeel. Sitech moet een aantrekkelijke werkgever blijven;
 4. jullie het onderwerp flexibele beloning te vaag en te vroeg vinden;
 5. jullie vinden dat er niet aan de TOR getornd mag worden. Er liggen immers nog geen afspraken over een andere vorm van eerder stoppen met werken/c.q. minder gaan werken;
 6. jullie vinden dat het werkbegeleidingsplan gehandhaafd moet blijven gedurende de looptijd van Horizon.

Informeel 
De uitkomsten van de ledenvergaderingen hebben we in een informeel overleg gedeeld met Sitech. Daarbij hebben we het dringende verzoek gedaan om het overleg snel te hervatten en te komen tot een cao Sitech die minstens recht doet aan bovenstaande wensen van het personeel.

Het overleg van 7 juni
Helaas heeft het cao-overleg nog geen definitief resultaat opgeleverd. Sitech heeft weliswaar een hoger loonbod gedaan, 1,5% per 1 juni 2017 maar heeft dit loonbod gekoppeld aan een traject richting de cao voor 2018.
Concreet betekent dit dat Sitech in de cao voor 2017 al verdergaande afspraken wil maken over de koers van de cao voor 2018. Deze afspraken hebben te maken met een versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een versobering die moet gelden voor de totale bezetting van Sitech, met dien verstande dat de versobering voor het huidige personeel - voor zover mogelijk - zal worden gecompenseerd met een garantietoeslag.

Als vakbonden hebben wij aangegeven dat dit voor ons een onbegaanbaar pad is. We willen een cao afspreken voor 2017 met daarin een fatsoenlijke loonsverhoging van 2%. Pas als we de cao voor 2017 hebben afgesloten, kunnen we meteen verder aan de slag met een cao voor 2018 (en verder).

Daarnaast zijn vakbonden van mening dat het toch echt de verantwoordelijkheid is van Sitech om aan het personeel uit te leggen waarom in het kader van de nieuwe strategie, een versobering van arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is. Pas als dat voor iedereen duidelijk is, kunnen vakbonden actief meedenken over een vernieuwing c.q. modernisering van de cao.

Partijen zijn uit elkaar gegaan zonder verdere stappen te hebben gemaakt. Zowel Sitech als vakbonden zullen zich beraden of een volgend overleg op 21 juni 2017 zinvol is en tot resultaat kan leiden.

Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden en informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Namens:
Ilja Philippen    - FNV
Walter Kunstek - De Unie
Harrie Govers   - Synergo VHP
Roger vd Broek - ABW

Ron Smeets          
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid