Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sitech Services - Nieuws

Cao Sitech eindbod werkgever

Als bijlage treffen jullie het door Sitech gestuurde eindbod voor de cao 2017. Wij hebben dat donderdag met de leden besproken en daar vervolgens ook over gestemd. Het leek mij goed jullie dit document toe te sturen.

Uitslag stemming eindbod
Er waren ruim 200 leden naar de 2 sessie toegekomen. Een zeer goede opkomst.

Wij hebben jullie eerst een toelichting gegeven op de stand van zaken en het eindbod van de directie. Na de toelichting en het beantwoorden van de vragen en opmerkingen hebben wij jullie gevraagd te stemmen over dit eindbod.

CNV Vakmensen heeft voor de stemming eerst duidelijk uitgelegd wat de consequenties zijn van deze stemming.

  • Indien de mensen voor stemmen is er een akkoord voor de cao.
  • Indien de mensen tegen stemmen zal dit aan de directie worden gemeld en zal er duidelijk worden aangegeven wat wij namens jullie wél willen afspreken in de nieuwe cao.

De uitslag was duidelijk en unaniem. In de 2 ledenvergaderingen hebben de ruim
200 aanwezige leden unaniem het eindbod afgewezen. Wij hebben aangegeven dat wij deze uitslag zullen doorgeven aan de directie en daarbij dan ook duidelijk formuleren wat wij als vakbonden namens jullie wél in de cao willen afspreken.

Het zal jullie duidelijk zijn dat het nu gaat spannen. Wil de directie deze duidelijke boodschap ter harte nemen of moeten wij echt over gaan tot vervolgstappen en een actietraject opstarten.
Wij hopen dat de directie goed rekening zal houden met wat jullie als werknemers van Sitech willen en dat wij alsnog overeenstemming kunnen bereiken over de cao.

Hoe dan ook, wij hebben daarbij altijd jullie hulp en steun nodig. Maak je niet-georganiseerde collega lid! Alleen maar toekijken en afwachten helpt nu niet meer. Help ons mee om een cao af te spreken waar jullie tevreden over zijn! Samen maken wij het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: het eerste halfjaar 50% korting op de contributie!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets   
Onderhandelaar CNV Vakmensen       
M: 06 51 11 55 94 
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid