Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Shell - Nieuws

Shell zet medewerkers buitenspel bij zeggenschap over pensioen

Vakbonden roepen Tweede Kamer op, zeggenschap werknemers goed te regelen.

Shell Nederland wil een nieuwe pensioenregeling doorvoeren voor medewerkers die na 1 juli 2013 in dienst komen. Daaronder vallen ook de medewerkers van de NAM. Shell koerst op een Individuele Beschikbaar Premie regeling. Die regeling biedt veel minder zekerheid dan de huidige over de hoogte van het pensioen. Door slim gebruik te maken van mazen in de wetgeving lijkt Shell toekomstige medewerkers volledig buitenspel te gaan zetten. Zij krijgen geen zeggenschap over de inhoud en de uitvoering van hun pensioenregeling. De Tweede Kamer vergadert deze week over de toekomst van pensioenregelingen. De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie roepen de Tweede Kamer op, zeggenschap van werknemers goed te regelen, )zodat Shell de Individuele Beschikbare Premieregeling niet meer eenzijdig kan doorvoeren.

Vakbonden verontwaardigd

De vakbonden; FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie zijn verontwaardigd over de handelswijze van de multinational. "Met deze handelswijze legt Shell alle risico's over het toekomstige pensioen bij de werknemer, stelt eenzijdig de voorwaarden vast en ontneemt werknemers de zeggenschap over 20 tot 30% van hun arbeidsvoorwaarden, waar in de regel één tot twee dagen per week voor moet worden gewerkt", zo laat vakbondsbestuurder Egbert Schellenberg van FNV Bondgenoten weten.

Shell Nederland is al langere tijd bezig te kijken naar het aanpassen van de pensioenregeling. Vakbonden en Centrale Ondernemingsraad (COR) bij Shell staan daar niet per definitie afwijzend tegenover. "Zo heeft een werkgroep van de COR, met steun van de vakbonden, verschillende alternatieven uitgewerkt. Die alternatieven passen binnen internationale boekhoudregels, hebben een verantwoorde risicoverdeling tussen werkgever en werknemer, beperken de kosten voor de werkgever en regelen de zeggenschap evenwichtig voor werkgever en werknemer", laat bestuurder Dennis Kohen van De Unie desgevraagd weten.

De redelijke opstelling van de COR en vakbonden mag tot op heden niet baten. Hun voorstellen zijn door Shell Nederland van tafel geveegd. "Sterker nog, toen de COR de Shell directie adviseerde om de inhoud vooral te gaan bespreken met de vakbonden, had President Directeur Shell Nederland Dick Benschop er de duur van het drinken van één kop koffie voor nodig, om de bonden de deur te wijzen", volgens bestuurder Piet Verburg van CNV Vakmensen.

Shell bespaart en bepaalt, toekomstige werknemer betaalt

Shell heeft ook meermalen ontkend dat het concern de bedoeling heeft te bezuinigen op de premielasten van het pensioen. Het concern verklaarde dat het er met name op uit is de zgn. volatiliteit (door financiële marktomstandigheden optredende schommelingen in de hoogte van de verplichtingen) zoveel mogelijk terug te dringen. De voorstellen van de COR houden daar volledig rekening mee. De COR werd echter overruled door Shell, dat gewoon doorgaat met het voorbereiden van haar nieuwe, eenzijdig opgezette, vermagerde regeling. Hiermee wordt wel degelijk het beeld van kostenbesparing ten faveure van Shell opgeroepen.

Vakbonden roepen Tweede Kamer op gaten in de wet te dichten

De gezamenlijke vakbonden hebben zich inmiddels gewend tot staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een aantal Kamerleden. Zij doen een indringend beroep op de bewindsvrouw en de Kamerleden om de mazen in de Wet te dichten. Volgens de adviseurs van de bonden liggen daarvoor oplossingen in het aanpassen van de Wet Verbetering Bestuur Pensioenfondsen en het aanpassen van de Wet Ondernemingsraden (WOR). In deze wetten kan de zeggenschap van werknemers beter geregeld worden.

"Wij stellen ons vertrouwen voor dit moment in de politiek, want die moet niet willen dat toekomstige werknemers op deze wijze gekort worden op hun pensioen en al hun zeggenschap verliezen. Bovenal zou het een onderneming met een Koninklijk predicaat als Shell sieren als zij terugkomt op deze dwaling, die een volstrekt verkeerd signaal aan de markt geeft. Doet Shell dat niet dan zullen wij het Shell-plan langs andere wegen zeer stevig gaan bestrijden", meldt Leen van der List van FNV Bondgenoten namens de bonden.

Bij Shell Nederland werken 10.000 werknemers, die met elkaar zorgen voor goede bedrijfsresultaten.

Lees hier de brief aan Tweede Kamer >>

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid