Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Shell - Nieuws

Shell 3e ronde cao-overleg; tijd voor de leden

Maandag 17 december zijn de onderhandelingen voor de nieuwe SNR/SNC cao de derde ronde ingegaan. Er is veel besproken en op een aantal punten lijken er wel teksten te komen waarop overeenstemming is te bereiken. Op andere punten zitten werkgever en vakbonden nog ver uit elkaar.

Punten waar we elkaar naderen
Nieuwe teksten over verschoven uren, vervanging/waarnemen en telefonisch consult. Over het ‘groener’ inzetten van de Shell tankpas gaat Shell serieus de mogelijkheden onderzoeken.

Enkele onderwerpen die op dit moment door Shell zijn afgewezen
- Het verminderen van de opkomstdagen. Wel wil Shell op individuele basis de mogelijkheid bieden 8 Tijd voor Tijd uren in te leveren tegen 1 opkomstdag.
- Over call-in en consignatie wordt nog geen vordering gemaakt.
- Een onafhankelijk onderzoek naar Shell / NAM functies.
- Uitbreiding van de werkingssfeer met salarisgroep 6 en 5.
- Tijd voor tijd als bron voor verlofsparen blijft tijdelijk en wordt niet structureel.
- POZB benutten voor 80-90-100 dagen.

Looptijd
Shell wil een 2-jarige cao, van 1 maart 2019 tot 1 maart 2021 dus.

Loonvoorstel Shell
- De merit blijft voor de komende twee jaar op 1,5% staan.
- 1 maart 2019: 2,25% structurele loonsverhoging.
- 1 maart 2020: 2% structurele loonsverhoging.

Het gedane loonbod in combinatie met de looptijd ligt ver weg bij datgene wat wij als bonden in de voorstellenbrieven hebben voorgesteld. Onze eisen zijn 5% structureel per jaar en de merit weer terug op het niveau van 2%. Het loonbod is ook geen oplossing voor de 1,5% achterstand die Shell in 2017 en 2018 heeft opgelopen ten opzichte van de relevante omgeving.

Aan het eind van deze onderhandelingsronde hebben wij gezegd eerst met de leden in gesprek te willen om onze ruimte voor de vierde onderhandelingsronde te bepalen.

Daarom organiseren wij op maandag 14 en dinsdag 15 januari een viertal ledenvergaderingen.
De locaties en tijden krijgen alle leden ruim van te voren te horen.


Het zal duidelijk zijn dat een grote opkomst bij de ledenvergaderingen noodzakelijk is. Zo kunnen wij met elkaar de inzet bepalen wanneer op 21 januari de laatste ronde gehouden zal worden.

Voor de volledige tekst van de nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid